Sotsiaalminister Tanel Kiik külastas 3. juulil Eesti LGBT Ühingu keskust, et arutada nende organisatsiooni tulevase rahastuse üle. Foto: Scanpix

Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik külastas suvel Eesti LGBT Ühingu keskust, et rääkida ühingu liikmetega nende ja teiste sarnaste organisatsioonide rahastuse tulevikust, trans-inimeste olukorrast ja üldistest koostööteemadest. 

Kuigi ei ole teada, millised olid sotsiaalminister Kiige ja Eesti LGBT Ühingu esindajate vahelise kõneluse üksikasjad organisatsiooni tulevase rahastuse osas, on Kiik juba varasemalt kinnitanud, et tal ei ole "kindlasti kavas vähendada ühegi kodanikuühiskonna organisatsiooni rahastust", kuna kõik selles valdkonnas tegutsevad organisatsioonid "teevad tänuväärset tööd".

Ainuüksi Eesti LGBT Ühing on saanud läbi aastate sotsiaalministeeriumi kaudu Hasartmängumaksu Nõukogult tegevustoetust 242 526 euro ulatuses. Tänavu eraldati neile sealt juba 96 000 eurot, kuigi ühing ise taotles koguni ligi 140 000 euro suurust toetust.

Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad iga-aastased toetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv

Kui liita juurde ka Eesti Inimõiguste Keskusele ja Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba eraldatud summad, on ainuüksi tänavu sotsiaalministeeriumi kaudu toetatud homo- ja sooideoloogilise propaganda eestvedajatena tuntud "kodanikeühendusi" kokku ligi 250 tuhande euroga.

Süües kasvab isu: Eesti LGBT Ühing tahab saada 2019. aastaks juba ligi 140 000 eurot riiklikku toetust

Absurd: sotsiaalministeerium eraldab homopropagandat tegevatele võltskodanikuühendustele ligi 250 000 eurot