Jaak Valge. Foto: Ave Maria Mõistlik

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi demograafia keskuse juhtivteaduri Jaak Valge sõnul jätab Eesti Sotsioloogide Liidu ja veel mõne ühiskonnateadustega seotud ühenduse või asutuse avaldus mulje, nagu kardaks riigi poolt rahastatud sotsiaalteadlased diskussiooni või konkurente.

Neljapäeval, 30. märtsil, tegid erinevad sotsiaalteadlaste ühendused ja instituudid ühisavalduse MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut väidetavalt kallutatud ja ebateaduslike uuringute aadressil. Eriti näis avalduse koostajaid puudutavat ühiskonnauuringute instituudi hiljutine küsitlus, kus muuhulgas küsiti inimestelt, kas homoseksuaalsus on nende arvates õigustatud.

Tauniva avaldusega ühines ka Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, mille alla kuulub demograafia keskus, kus Jaak Valge juhtivteadurina töötab.

Jaak Valge sõnul ei kooskõlastatud avaldust ei tema ega ta kolleegidega.

"Ei minu ega minu demograafidest kolleegide käest pole allkirja küsitud ega meiega midagi kooskõlastatud. Mina poleks sellele veidrale avaldusele ka alla kirjutanud," ütles Jaak Valge Objektiivile.

"Tõsi, põhimõtteliselt on väikeste valimite ja kallutatud küsitluste põhjal suurte järelduste tegemine tõsiseltvõetavate sotsiaalteadlaste jaoks probleemiks. Aga see probleem on hoopis laiem," märkis Valge ja lisas:

"Avaldus jätab aga hoopis mulje, nagu kardaks riigi poolt rahastatud sotsiaalteadlased diskussiooni või konkurente. Ma julgen arvata, et see avaldus ei pruugi akadeemilise teaduse mainet tõsta."

Eesti Sotsioloogide Liit, Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut kutsusid meediaväljaandeid üles MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi uuringute andmeid mitte avaldama ja levitama.

Sotsioloogide ühendused kutsuvad üles Ühiskonnauuringute Instituuti boikoteerima