Allpool toodud uudis käsitleb teemat, kuidas Euroopa Liit surub liikmesriikidele peale seadusandlust, mille alusel salvestataks kõikide Euroopa Liidu kodanike kogu elektrooniline andmeside (telefonikõned, meilid, faksid, sotsiaalvõrgustike kirjavahetused, pangaülekanded jne) kas väga pikaks ajaks või igavesti.

Üha enam näib, et loomisel on totaalse jälgimise ühiskond, kus massimeedias üha läbinähtavamalt propagandistlikumate "demokraatia" loosungite varjus muutub reaalse kontrolli määr rahvastiku üle objektiivselt tänu digitaalsele revolutsioonile palju suuremaks, kui see ajaloolistes totalitaarriikides ealeski oli. De Civitate autorid on portaali lugejaid üritanud vastavatest arengutest käsitletavate uudiste kaudu informeerituna hoida. Juhime lugeja tähelepanu taas kord varemalt kajastatud uudistele samal teemal:

  • EU funding 'Orwellian' artificial intelligence plan to monitor public for "abnormal behaviour" (The Telegraph)
  • Google tunnistas, et jälgibki Androidi kasutajate liikumist (Forte)
  • Microsoft collects locations of Windows phone users (CNet)

Selleks, et tekiks elementaarne mõistmine kuivõrd olulise küsimusega on uudises käsitletava Euroopa Liidu programmi näol tegemist, piisab sellest kui lugeja esitab endale vaid ühe küsimuse: kui kontrollitavaks muutub rahvastik võimu poolt, millel on seadusega tagatud õigus (ja kohustus) teostada kogu elanikkonna elektroonilise andmeside jälgimist (sh elektroonilised kirjad, pangaülekanded, suhtlusvõrgustikes peituv informatsioon, internetiotsingute ajalugu, tekstisõnumid, telefonikõned ning telefoni positsioneeringute salvestiste kaudu praktiliselt kogu ajalugu inimese füüsilise liikumise kohta)?

Faktiliselt on tegemist elektrooniliste vahenditega teostava jälitustegevusega, mis on mis-tahes inimõigusi austavas ühiskonnas lubatud üksnes kriminaalmenetluse erandlikes tingimustes ning sedagi vaid kohtusüsteemi range kontrolli all. Ometi on selline jälgimiprogramm Euroopa Liidu ligipääsmatu ja läbinähtamatu bürokraatia poolt peagi kehtestatav kõikide Euroopa Liidu kodanike üle.

Mõistagi on terve populatsiooni kohtlemine potentsiaalsete kurjategijatena võimalik vaid totalitaarses ühiskonnas. Samuti ei ole üllatav, et tegemist on programmiga, mida viiakse Euroopa Liidu riikides läbi teada-tuntud mehhanismi alusel – st Euroopa Komisjoni direktiivide kohaldamise kaudu täiesti anonüümsetes seadustes, millele massimeedia ei pööra reeglina mingisugust tähelepanu, keskendudes oma tavapärastele ülesannetele: st üha ebausutavamaks muutuva demokratismi ideoloogia propageerimisele ning kriitikavabale valitsuse pressimemode edastamisele.

Uudise taustal tasub mõelda ka sellele, mida kujutab endast üha suurema põlu all olev, ent poliitiliste jõudude poolt täiesti absurdsetel ettekäänetel kõikidele euroopa rahvastele fanaatilise innuga peale surutav Euroopa Liit tegelikult. Tegemist on ju organsiatsiooniga, mis ühelt poolt pakub inimõiguste tagamise ettekäändel rahalist ja poliitlist tuge kõige marginaalsematele seksuaalset hälbekäitumist propageerivatele survegruppidele, hävitades samas kogu Euroopa Liidu elanikkonna kõige fundamentaalsemad (st reaalsed) inimõigused, nagu õiguse eraelu puutumatusele.