Pilt: BigStockPhoto

Ameerika Ühendriikide endine kongressisaadik Thaddeus G. McCotter kirjeldab arvamusportaalis American Greatness NATO mõttemaailmasõja käsitlust ja kuidas allianss kavatseb liikmesriikide "eliiti" kaitsta kodanike vaba sõna eest. 

Mõttemaailmasõja käsitluses (cognitive warfare concept) on Põhja-Atlandi Kaitseallianss (NATO) võtnud omaks pahemäärmuslaste DIE-kultuse (Diversity, Inclusion, Equity; mitmekesisus, kaasamine ja õiglus) ärkleva ideoloogia. DIE aluseks on kommunistide luul, nagu keegi võiks teada inimese mõtteid temast endast paremini.

Kui hakata mõtlema ennast kõigist ülejäänutest paremaks ja targemaks pidavate vasakäärmuslaste poolt üle võetud institutsioonidele, siis kõige jubedamaks näiteks on Ameerika Ühendriikide sõjavägi. Vasakäärmuslased kuulutavad sõdurite seas midagi pelgamata oma usku, üritavad DIE ideoloogia kaudu muuta selle poliitiliseks organisatsiooniks ja kastreerida vägede sõjalise võimekuse. Tegemist on olemuselt üdini erapooliku ja lõhestava rünnakuga, mille eesmärgiks on õõnestada pika ajaloo jooksul välja kujunenud sõjapidamise vaimu ning väärtuste süsteemi. 

"Tuleviku võidud saavutatakse eelkõige psühho-kultuuriliste võtmepositsioonide hõivamise, mitte geograafiliselt soodsamate positsioonide vallutamise kaudu. Inimeste mõistmine ja empaatia muutuvad olulisteks sõjapidamiste relvadeks."

Kindralmajor Robert H. Scales (erus).
Ameerika Ühendriikide Armee Sõjakolledži endine juht.

Vasakäärmuslaste sõge ja pöörane usk kandub üle ka Ameerika Ühendriikidega sõjalises liidus olevatesse kaitsejõududesse. Seda võis ette ennustada. Kõigi hea tahtega inimeste kohustuseks on seista vastu säherdustele vägesid õõnestavatele poliitilistele rünnakutele ja seda nii meie endi kui meie liitlaste sõjavägedes. Konkreetsemalt tuleb vasakäärmuslaste eest kaitsta Põhja-Atlandi Kaitseallianssi.

Kuna atlandiülene sõjaline liit otsib oma olemasolule õigustust, siis oli see pahemäärmuslaste jaoks üks olulisemaid ülevõtmise ja enese relvaks muutmise sihtmärke. Tulemuseks on olukord, kus NATO kujundab oma tegevuse pahemlaste paranoiliste jutupunktide järgi ja "eliidile" meeldimiseks otsib uusi ülesandeid, milleks paistab olevat uduselt määratletud "autoritaarsete riigijuhtide" peatamine. Esimeseks ülesandeks sellises kaitselahingus on liikmesriikide vabade kodanike tsenseerimine ja kontrollimine.

NATO kujundab oma tegevuse pahemlaste paranoiliste jutupunktide järgi.

NATO Ühise Sõjapidamise Keskuse (Joint Warfare Centre; JWC) avalike suhete büroo üllitab kolm korda aastas sõjalise liidu 31 liikmele suunatud ajakirja "The Three Swords" (kolm mõõka). Hollandi Kuningliku Mereväe kommodoor Cornelis van der Klaauw (edaspidi "kommodoor"), kes on JWC-s strateegilise kommunikatsiooni ja teabeoperatsioonide teemaeseme asjatundja (Subject Matter Expert in the Strategic Communications and Information Operations) kirjutab 2023. aasta oktoobris ilmunud "Mõõkade" 39. numbris: "NATO-l on uus käsitlus, mis on küll alles lapsekingades, kuid millel on märkimisväärne mõju üksikisikutele, gruppidele ja ühiskondadele; mis kirjeldab, kuidas peetakse tuleviku sõdasid ning mille osas tuleb tõsta inimeste teadlikkust: see on mõttemaailmasõda." 

NATO alustas sõjapidamise "uue käsitlusviisi" evitamisega 2021. aastal [kui Ameerika Ühendriikides tuli võimule demokraatide valitsus] ja selle lõpplahendus ootab NATO Sõjalise Komitee (Military Committee) heakskiitu. Ilmselt tähendab see, et allianss teatab peatselt vabale maailmale, kuidas 2024. aasta juhatab sisse 1984nda [viide George Orwelli ulmeraamatule]. 

"Mõttemaailmasõda on tänase ajastu tõik ja kõik, kas siis tsiiviilisikud või sõjaväelased, võivad olla selle rünnakute sihtmärgiks. Mõttetegevuse vastu suunatud rünnakutega üritatakse kasutada ära inimeste alateadvusesse juurdunud emotsioone ja pääseda mööda meie kainest teadlikust meelest. See saavutatakse peamiselt kallutatuse, eksitavate loogikavõtete, emotsioonide ja psüühiliste iseeneslikkuste (automatismide) kurjasti ära kasutamise kaudu. Lisaks võib sarnaste tulemusteni jõuda nano-, bio- ja teabetehnoloogia kaudu (nanotechnology, biotechnology and information technology; NBIC]."

Sellisest jutust võib järeldada, et kui esimene labidatäis autoritaarset tahtlikku väärteavet on visatud lääneriikide lihtinimeste nüristunud meeltesse, siis muutuvad populismi armastavad talupojad siseriiklikuks julgeolekuohuks, kes teevad vaenlase jaoks tasuta tööd. Siinkohal astub mängu NATO, mille eksperdid teavad, mida lihtrahvas mõtleb ja seda isegi juhul, kui inimene nii ei mõtle. Kommodoor valgustab lugejaid edasi: 

"Mõttemaailmasõjas on kõige olulisemaks eesmärgiks inimeste reaalsustaju muutmine ja nende ajude petmine, millega mõjutatakse nende otsuste langetamist. Üldjuhul ei saada sellistest rünnakutest aru enne kui on juba liiga hilja ja need on sihtmärkide juures oma ülesande täitnud. Seepärast tuleb teadlikkuse kasvatamise ja reaalajas teavet ammutava ning edastava hoiatussüsteemi arendamise kaudu ennast kaitsta."

Kui keegi on vaadanud lähemalt, mida kujutavad endast "süsteemse rassismi" nimelise ulatusliku ajupesuoperatsiooni maoistlikud "alateadliku kallutatuse" jutupunktid, siis peaks kommodoori jutt olema tuttav. (Valgete inimeste ja lääne ühiskonna "süsteemses rassismis" süüdistamine ei lõpe enne, kui kõik ülikoolides vastava ettevalmistuse saanud personaliosakondade aparatšikud oma sinekuuridest ilma ei jää.) Kommodoori sõnul on "mõttemaailmasõda" nii kõikehõlmav ja lõppematu, et lihtne inimese ei saa sellest ise aru, mille välja nuuskimiseks ja juurimiseks läheb alati vaja NATO abi.

"Kuigi [mõttemaailma sõja] täpset mõju mõistusele pole võimalik tavalises mõistes mõõta, mõjutab see sellest hoolimata inimeste mõtlemist, tundeid ja tegusid. … Need rünnakud toimuvad just praegu, need jätkuvad ja muutuvad olemuselt üha täiuslikumaks. Mitmed riigid arendavad NBIC võimekust ja koguvad andmeid mõttemaailma valdkonda sekkumiseks. Selliseid tegevusi toetavad andmekaeve ja -analüüs, mida saab ühendada tehisaru võimekusega."

Nagu välja tuleb, on need mõttemaailma rünnakud nii keerulised, et autor ei oska tuua konkreetseid näiteid. Samas ta osutab millelegi, mida (kunagi) võib sellise rünnaku "Havanna sündroomina" käsitleda. Ilmselt tuleb "mõttemaailmasõtta" suhtuda kui pornograafiasse: seda on võimalik tuvastada alles siis, kui seda nähakse. Kuid NATO-l on olemas käepärane inimrühmade nimekiri, kes on mõttemaailmasõjas eriti haavatavad ja keda saab vaba maailma kodanikkonna vastu ära kasutada:

"Kõige haavatavamad on üksikisikud, kes tunnetavad kuulumistunde [Maslow püramiidi keskel olev sotsiaalne vajadus] puudust, kes tunnevad ennast tühisena; kes mõtlevad, et nad ei saa oma pettumust või vimma välja elada ja inimesed, kes usuvad, et nad on mingitest õigustest ilma jäetud. Tavaliselt käib selliste tunnetega kaasas usalduse puudus võimu- ja ühiskondlike koetiste suhtes. Sellised tajud võivad olla ajendatud eetilistest, rassilistest, religioossetest, majanduslikest ja isegi ajaloolistest põhjustest. Kui soovitakse saada aru, kuidas mõttemaailma rünnakud toimuvad, siis tuleb pöörata tähelepanu esiti haavatavustele."

Jah, kõik sead on võrdsed, kuid mõned populistidest notsud on hulga haavatavamad kui teised. Kui keegi leiab, et kommodoori juttu on sisse kirjutatud põhjendus, miks mõnda inimest peaks poliitiliselt taga kiusama, siis on tal õigus. Kommodoor loetleb üles tõenäoliste koduterroristide ja -reeturite jõugud: 

"Lääne ühiskondades peaks keskenduma neljale kõige põhimõttelisemale haavatavusele:

  • Valitsuskoetis: Lääne progressistlik (nn "liberaaldemokraatlik") võimukoetis on mõtterünnakute poolt ühekorraga nii haavatav kui teeb võimatuks selliste rünnakute avastamise ja enese nende eest kaitsmise.
  • Meedia- ja teabemaastik: piiratud vahendid või soovimatus jagada avalikult teavet, seda eriti koos madala kirjaoskuse-lugemuse ja välja arenemata kriitilise mõtlemise võimekusega, avavad väga ohtliku haava, mida vaenlased saavad kurjasti ära kasutada.
  • Sotsiaalsed koetised: killustunud sotsiaalsed koetised ja eriti kõlakambrid on valede ja eksitavate narratiivide poolt haavatavad. Olukord, kus inimesed jagavad teavet vaid iseenda kogukonnas, on hõlpsalt ära kasutatav haavatavus. 
  • Järjest tõusev populismitase: inimesed, kes tunnevad, et neid ei kuulata ja poliitikute ning ametnike poolt korralikult institutsioonides ei esindata, et "eliit" peab nende muresid eimillekski, näevad oma probleemide lahendusena rahvamehelikku poliitikat (populismi). Rahvamehelik poliitika muudab nomenklatuuris pettunud inimeste mõttemaailma manipulatsioonidele eriti haavatavaks."

Tõlge: sõnavabadus on vaba maailma jaoks ohtlik. Vaba maailm vajab tarku inimesi, kes otsustavad, milline teave on lihtrahvast põmmpeadele tarvitamiseks turvaline. Lihtrahvas pole võimeline iseseisvalt järeldusi tegema, kuna nende mõtlemisvõime on selle usaldamiseks liiga nõder. Kõige lõpuks sai ka välja öeldud, mida Sex Pistols tõdes juba tükk aega tagasi, et "probleem oled sina". Tähele võiks panna veel, et "mõtlemise" asemel on kasutatud sõna "tundma". Populistidest lihtrahvas on kuskilt saanud külge mõistusevastase ja eksliku kujutelma, nagu nomeklatuur tunneb muret ainult iseenda võimu ning heaolu pärast. See kõlab ilmselgelt jabura vandenõuteooriana.

Populistidest lihtrahvas on kuskilt saanud külge mõistusevastase ja eksliku kujutelma, nagu nomeklatuur tunneb muret ainult iseenda võimu ning heaolu pärast.

Lühemalt kokku võttes väidab kommodoor, et mõttemaailmasõjas võib sihtmärgiks olla igaüks ja poliitikutest rahvamehi toetavad inimesed on kõige haavatavamad. Põhjus, miks mõttemaailma rünnakud toimivad, seisneb selles, et "konkreetne eesmärk saavutatakse viisil, et rünnatav ei saa enda ründamisest aru. Üldjuhul leiab kahju aset enne, kui sihtmärk saab aru, et teda rünnati." Ta kuulutab ette veelgi jubedamat tulevikku: "Tulevikusõdades on ainult üks sõjapidamise reegel: reegleid ei ole."

Kuidas siis NATO kavatseb lääneriikide üheprotsentlasi [nn "eliit", mille moodustab ca 1% elanikkonnast] populist-talupoegade eest kaitsta, kui nood on vaenulike autoritaarsete välisriikide juhtide poolt alateadlikult märatsema kihutatud? Allianss teeb seda kasutades rahu tagamise vahendina tsensuuri, millega saavutatakse "mõttemaailma vastupidavus" ja "ülimuslikkus" mõttemaailmasõjas.

Poliitikutest rahvamehi toetavad inimesed on mõttemaailmasõjas kõige haavatavamad.

Kuigi kommodoor ei osuta ühelegi väidetavalt käimasoleva mõttemaailmasõja lahingusündmusele, loetleb ta mitmeid tehnoloogilisi vahendeid, mis teevad vabadest inimestest etturid autoritaarsete vaenlaste käes. Nendeks vahenditeks on sotsiaalmeediaplatvormid, nutiseadmed, digitaalsed võrgustikud, mänguplatvormid ja nende alamkultuurid, virtuaalreaalsuse keskkonnad, ilmavõrgu kõlakambrid ning Metaversum.

Nimetatud tehnoloogiate jälgimiseks ja tsenseerimiseks hakkab NATO kasutama "teadust":

"Enda nõrkuste tundmine on oluline, kuid teadmine, millal rünnatakse mõttemaailma, on eluliselt vähemalt sama tähtis… Näiteks on väga oluline säilitada teadlikkus teabe osas, mida inimene teadmatult jagab ja mida võib nii tema enda kui lääne vastu ära kasutada. Samal ajal võimaldavad tehnoloogilised lahendused nii algoritmide ja tehisaru kui reaalaja mustrite- ning märgituvastuse toel tunda ära mõttemaailma rünnakuid. Üldine teadlikkus ja tehnoloogilised lahendused võivad õigeaegselt hoiatada mõttemaailma rünnakute eest ja määrata ära, milline on kõige parem viis neile vastata. Mis juhib tähelepanu teemale, kuidas oleks võimalik tekitada inimeste mõttemaailma vastupidavus."

Kuidas näeb kommodoori sõnul välja "parim viis vastata", mis tekitab "mõttemaailma vastupidavuse"?

"Mõttemaailmasõja käsitluses selgitatakse "mõttemaailma vastupidavust" võimekusena seista vastu vaenulikule mõttemaailma rünnakule ja kiiresti sellest taastuda, mis saavutatakse gruppide ja üksikisikute tõhusa ettevalmistusega. … Selleks tuleb jälgida tänaseid viise, kuidas ja milliste vahendite abil toimub tegevus mõttemaailmas. Initsiatiivi säilitamiseks peab olema valmis võimalikeks tulevasteks arenguteks. Hetkel aitavad tuleviku arenguid ette näha mõtete ja tunnete lugemine, mis aitavad mõõta mõttemaailma tegevuste mõju. Nendest tulemustest johtuvalt saab välja arendada nii otsuste langetamist hõlbustavad mudelid kui tuvastada nõrkusi, mida vaenlane võib ära kasutada." 

Kui kellegi jaoks kõlab see kurjakuulutavana, siis pole see inimene tõenäoliselt NATO bürokraat. Kommodoori õigustuseks võib öelda, et ta näeb tulemas ka päeva, kui "rahu tsensuuri kaudu" lahendust pole enam vaja. Miks? Sest ühel päeval suudab teadus relvitustada populististidest lihtinimesed enne kui autoritaarne vaenlane suudab nende mõistuse juhtida täitma enda alatuid eesmärke.

"[NBIC] valdkonnas toimub mitmeid teisi kiireid arenguid. … Üheks paljulubavamaks projektiks neist on [inimestesse] manustatava sünteetilise DNA ja sRNA arendustööd, mis võivad asendada ränist pooljuhid. Hetkel on võimalik sDNA-sse talletada 2,14 × 196 bitti andmeid. Selle orgaanilise materjali abil võib tekkida võimalus luua inimeste ja masinate vahelisi kasutajaliideseid ning sRNA-d käsitletakse tihti 47. inimese kromosoomina. 

Veelgi enam, neuraalset nanotehnoloogiat saab kasutada nanomõõdus robotite saatmiseks veresoonte kaudu neuronite juurde ja sellisel viisil siduda inimese aju otse (ilma tunnete sekkumiseta) arvutiga, millise protsessi juures võetakse kasutusele tehisteadvus. Kuid tuleb meeles pidada, et tegemist on mõlemasuunalise liiklusega: tehisaru seotakse inimese ajuga."

Selline taotlus näeb välja kavatsusena süstida sõdurid täis ilmavõrgu ja kunstteadvusega ühendatud nanoroboteid ja saata nad hea uue ilma kaitsele. 

Kui rääkida "vastupidavusest", siis õiguspositivismi mõistes jätab see häbisse isegi Warreni Ülemkohtu [USA ajaloo kõige progressiusklikum Ülemkohus]. "Vastupidavus" annab hämara ettekäände, millega NATO õigustab uut judinaid tekitavat vabade inimeste järele nuhkimise ja nende põhiõiguste piiramise ülesannet: 

"NATO alusdokumendi Põhja-Atlandi lepingu 3. artiklis kehtestatakse vastupidavuse põhimõte:

"Lepingu eesmärkide paremaks saavutamiseks säilitavad ja arendavad lepinguosalised eraldi ja ühiselt, pidevalt ja tulemuslikult end arendades ning üksteist aidates oma individuaalset ja kollektiivset võimekust osutada vastupanu relvastatud rünnakule.""

Kui paljud inimesed otsivad tänaseni mõnda juhust, et keegi oleks relvadega NATO-t rünnanud, siis kommodoori jaoks on kõik selge:

"Artikkel 3 käsitleb valitsuse järjepidevuse ja eluliselt vajalike teenuste, mille hulgas on vastupidavad tsiviilkommunikatsiooni süsteemid, osutamise toetamist. See tähendab, et mõttemaailma vastupidavuse tagamise vajadus, kuna see on osa tsiviilelanikkonna valmisoleku arendamisest ja täiustamisest, annab NATO-le võtmerolli, kuid seda vaid liikmesriikide endi pingutustele kaasa aitaja, mitte eraldiseisva panustajana. NATO riigid on nende kultuuri, sotsiaalsete, tehnoloogiliste ja valitsuse koetistelt erinevad ja samamoodi erineb nende vastupanuvõime mõttemaailma rünnakutele. Iga riigi jaoks läheb vaja tolle tarbeks eraldi koostatud lähenemist."

Kommodoor rõhutab veelkord, et mida vabamad on inimesed, seda kergemini õnnestub autoritaarsetel tõbrastel neid petta. Samas kommodoor lubab, et NATO võib inimeste õiguste kallale minna alles siis, kui kohalik nomenklatuur seda ülesannet täitma kutsub. Kui keegi küsib, miks mõni riigijuht peaks kutsuma NATO appi oma kodanikke tsenseerima, siis tuleks meenutada, kui ühtemoodi nägi üle maailma välja Covidi režiim…

Kui mõtiskletakse NATO Nostradamuse paranoiliste tulevikunägemuste ja ettekirjutuste teemal, siis vabalt võib jõuda järeldusele, et kommodoori peaks hullumajja kinni panema. Kuid selle asemel teevad tema tärnidega üle külvatud NATO bürokraatiamasina kaastöölised ja Maailma Majandusfoorumi Davose mugavates sviitides ning koosolekusaalides aelevad hingeta sübariidid temast kangelase. 

NATO on mõttemaailmasõja kontseptsiooni näol võtnud omaks ja kohendanud endale sobivaks vasakpoolse ideoloogia ning ärkleva DIE kultuse. Mõlemad on ehitatud kommunistlikule valele, et keegi võib inimese mõtteid paremini tunda kui inimene ise. Asja iroonia on selles, et kõik ohud ja võtted, mida kommodoor kirjeldab mõttemaailmasõja juures, kehtivad samamoodi ärkleva DIE kultuse kohta. DIE üritab kohustuslikuks muudetud ajupesu kaudu korraldada ümber Ameerika Ühendriikide (ja hulga teiste NATO liikmete) ühiskondliku elu viimasegi üksikasja. 

Kõrvalmärkusena võib osutada, et NATO kavatseb mõtemaailmasõja käsitluse muuta ametlikuks programmiks juba 2024. aastal. Ajal kui toimuvad Ameerika Ühendriikide presidendivalimised. 

NATO otsib võimalust kontrollida vaba maailma kodanike Jumalast antud õiguseid, seda nii üksikisikute puhul kui kollektiivselt. Kollektiivkaitse mandub kollektiivseks rõhumiseks. "Rahust läbi tugevuse" saab "rahu tsensuuri abil" ja NATO-st mingi Varssavi pakti laadne organisatsioon, mille esmaülesanne oli pakti riikide kodanike ikestamine.  

Tõlkis Karol Kallas