Thomas Sowell. Foto: ekraanitõmmis

Ameerika Ühendriikide majandusteadlane ja filosoof Thomas Sowell leiab, et pahempoolsetest progressistlikest ideedest läbi imbunud haridussüsteem ähvardab kokku kukutada terve tsivilisatsiooni.

"Eneseväärikuse" edendamine meie koolides on olnud nii edukas, et inimesed tunnevad uhkust igat sorti asjade üle ja leiavad, et nende arvamusi peaks võtma sama tõsiselt kui inimeste omi, kes päriselt teavad, millest nad räägivad.

Õigel ajal õiges kohas olemine mängib meie eludes suuremat rolli kui paljud inimesed on valmis tunnistama. Earle Combs oli rohkem kui kümme aastat New York Yankeesi keskvälja mängija ja ta kurikatabamuste keskmine oli sama kui Joe DiMaggiol (325). Combi mäletavad siiski vähesed, kuna ta jäi Babe Ruthi ja Lou Gehrigi varju.  

Meie tsivilisatsiooni puhul võib olla tegemist esimese korraga kui see hävib meie õpetajate rumaluse ja nende poolt õpetatava ohtliku jama, mitte meie vaenlaste tõttu. Kunstteadvuse ajal loovad õpetajad kunstlikku rumalust.

Meie aja üks suuremaid tähenduseta fraase on: "Ma võtan täieliku vastutuse." See ei tähenda, et inimene on valmis oma tegude eest vastutama, vaid vastupidiselt tähendab see loosung, et vastutuse võtmisest keeldutakse.

Poliitilised vasakpoolsed suhtuvad põlgusega inimestesse, kes "usuvad vabasse turgu". Mägede kaupa maailma erinevatest riikidest kogutud empiirilist tõestusmaterjali näitab, et vabadest turgudest on kasu, kuid see heidetakse kõrvale, kuna väidetavalt on tegemist "usuküsimusega". Samal ajal aetakse riigi poolt juhitud majanduste hädad Mao, Stalini ja teiste sanaste riigijuhtide isiklike vigade kaela – ja nii hoiavad vasakpoolsed alles usu, et poliitiline kontroll majanduslike otsuste üle on hea ja selleks peavad õiged inimesed võimule saama.

Päris õpetamine on päris töö. See on põhjus, miks paljud koolid tegelevad selle asemel "tegevuste" ja "projektidega".

Sisuliselt kõik 20. sajandi haridusgurud, alates John Dewey'ist ja lõpetades tänapäeva Howard Gardneriga, on oma mõtted pannud kirja ebamäärases-, lõdvas- ja libedas stiilis. Kas see on nii nende segaduse, varjamiste või arguse tõttu, pole teada, kuid iga hinnaga on nad hoidunud otsestest väidetest, mida saaks faktidega kontrollida.

(Thomas Sowell: Controversial Essays. Hoover Institute Press, 2002. Peatükk: Random thoughts, lk 308–310.)

Tõlkis Karol Kallas