Foto: Hippopx

Ühendkuningriigis valmistatakse ette internetis leviva vihakõne piiramise seadust, mille alusel saab "psühholoogilise kahju" tekitajad saata kuni kaheks aastaks trellide taha, vahendab The Times.

Uus seadus kannab nime interneti turvalisuse seadus (Online Safety Bill), selles on üles loetletud rida rikkumisi, mida varem karistamisväärseks pole peetud ja väidetavalt on seadusandluse eesmärgiks teha lõpp internetis levivatele kuritarvitustele ja vihkamistele, vahendab päevaleht The Times.

Valdkonna eest vastutav digivalla, kultuuri, meedia ja spordi ministeerium (Department for Digital, Culture, Media and Sport) kiitis heaks õiguskomisjoni (Law Commission) ettepanekud, et uute kuritegude hulka arvatakse toimingud, mis "tõenäoliselt põhjustavad psühholoogilist kahju". 

Uues seaduses on rõhk internetisisul "kahjulkul mõjul", mitte senisel "ebasündsusel", või "eriti solvaval sisul", mille järele täna teemade kuritegelikust hinnatakse.

Üks rikkumine kannab nime "ähvardav suhtlemine" (threatening communications) ja see hõlmab sõnumeid ning sotsiaalmeedia postitusi, mis sisaldavad tõsise kahju tegemise ähvardusi. Näiteks karistamisväärseks muutuvad postitused, mille eesmärgiks on tekitada sihtmärgis tunne, et mõnes sotsiaalmeediavõrgus esitatud ähvardus võib tõeks osutuda.

Teiseks rikkumiseks saab "teadlik valeteabe levitamine" (knowingly false communication) ja karistada saavad inimesed, kes levitavad teavet, mille kohta nad teavad, et see on vale, mida nad edastavad eesmärgiga põhjustada "võimalikule sihtgrupile emotsionaalset, psühholoogilist või füüsilist kahju". Valitsus tõi viidatud rikkumise näiteks Covid-19 vaktsineerimise pelgurid, kes seavad vaktsiinide tõhususe kahtluse alla, kuigi teavad ametlikest kanalitest, et vaktsiinid on tõhusad, hoiavad ära rasked haigestumised ning surma.

Üheks rikkumiseks on veel nõndanimetatud "kuhjamised" (pile-ons), mis puudutab inimesi, kes moodustavad üheskoos grupi ja saadavad ühele ohvrile sotsiaalmeedias ahistavaid sõnumeid. Sellise rikkumise näiteks on toodud rahulolematus ühe Ühendkuningriigi musta jalgpalluriga, kes lõi käesoleva aasta Euro Cupi finaalis penalti väravast mööda.

Seadus nõuab esmalt valitsuskabineti heakskiitu ja kui nii läheb, jõuab uus vihakõne piiramise seadus parlamenti kinnitamiseks detsembris.

Sõnavabaduse eest seisjate sõnul on mitmed rikkumised uues seadusandluses sõnastatud liiga üldsõnaliselt ja rikkumise raskuse määramine subjekti tunnete järele tekitab liigset segadust. 

Valitsuse kõneisiku sõnul on tegemist "seaduste digiajastuga vastavusse viimisega. Meie kõikehõlmav interneti turvalisuse seadus seab vastutuste inimeste turvalisuse eest tehnoloogiaettevõtetele ja me kaalume väga hoolikalt õiguskomisjoni soovitusi karistuste karmistamise osas." 

Ühendkuningriigi valitsus kirjeldab uut vihakõneseadust:

Interneti turvalisuse seaduse eelnõus on kokku võetud valitsuse manifestina esitatud pühendumus teha Ühendkuningriigist maailma kõige turvalisem internetis olemise riik, millega koos kaitstakse sõnavabadust.

Oma panuse ilmavõrgus leviva "viha" piiramiseks on tänaseks andnud ka sotsiaalmeediaettevõtted. Instagramis saavad kasutajad piirata ahistavat sisu funktsiooniga Limits (piirangud), millega saab piirata uute kasutajate võimalust saata sõnumeid ja kommentaare.

Teine Instagram funktsioon "peidetud sõnad" (Hidden Words) lõikab postituste kommentaaridest välja ebameeldivad sõnad.

Toimetas Karol Kallas