Ungari valitsus on avaldanud lühikese ingliskeelse video, milles võtab sihikule Euroopa Liidu ladviku "hooletuse ja hoolimatuse" massiimmigratsiooni, migrantide kuritegevuse ja terrorismi suhtes ning lubab "Brüsseli paika raputada" (ingl. k. shake up Brussels), vahendab Breitbart.

Valitsuse veebilehe teatel kujutab video vastust nn Sargentini raportile, milles süüdistati Ungarit mitmesuguste õiguste rikkumises.

Raport omakorda sai aluseks hääletusele artikli 7 rakendamise poolt Ungari suhtes Euroopa Parlamendis.

Ungari on nende vastu suunatud süüdistused jõuliselt tagasi tõrjunud ning kinnitab, et tegemist on poliitilise katsega karistada neid Euroopa Komisjoni pagulaskvootide ja kvoodipagulaste ärapõlgamise ning vastuseisu eest avatud piiride poliitikale.

Video on ehitatud nn superriigi ehk Euroopa Ühendriikide idee propageerijale Euroopa Parlamendis, endisele Belgia peaministrile Guy Verhofstadtile, keda tutvustatakse kohe hakatuseks: "See on Guy Verhofstadt. Ta tahab rohkem migratsiooni."

Järgneb Verhofstadti klipp, milles too toonitab, et "me vajame migratsiooni".

Jätkab taustahääl: "Faktid on järgmised: alates aastast 2015 on Euroopa Liitu sisenenud 1,8 miljonit migranti. Kriisi käigus on sajad inimesed kogu Euroopas kaotanud oma elud alatute kallaletungide läbi. Vägivaldne kuritegevus kasvab. Ja Guy Verhofstadt tahab rohkem migratsiooni.

See on hoolimatu. On aeg Brüssel paika raputada. Kaitskem Euroopat!"

Fraasi shake up võib tõlkida mitmeti – segi paiskama, (radikaalselt) ümber korraldama, endast välja viima vms.

Verhofstadt Ratasele: mõni ime, et te kõigile meeldite, kui Eestis kontrollivad alati nii valitsust kui ka opositsiooni liberaalid!