Vähirakud (illustratsioon). Pilt: BigStockPhoto

Meditsiiniuudiste portaali Health Impact News toimetaja Brian Shilhavy analüüsis USA vaktsiinide kõrvalnähtude andmebaasi VAERS ja tuvastas, et Covid-19 eksperimentaalsete mRNA vaktsiinide peale on raporteeritud üle kuue korra rohkem vähijuhtumeid kui kõikide vaktsiinide peale viimase 30-aasta jooksul kokku. 

Kui vaktsineerimiste ja Covid-19 vastu mRNA vaktsineerimiste järel üles loetud vähijuhtumid aastate peale ära jagada, siis aasta kohta on üles antud vähijuhtumite arv mRNA vaktiinide puhul kasvanud üle saja korra (10,661.4%). Enne Covid-19 vastu vaktsineerimist on VAERSis 30 aasta jooksul vaktsiinikahjudena loetud üles 140 vähijuhtumit. 20 kuu, mille jooksul on Covid-19 mRNA "vaktsiine" inimestele manustatud, on VAERSi kantud 837 vähijuhtumit, millest 88 on lõppenud surmaga, 66 invaliidistumise ja 104 "eluohtliku sündmusega", vahendab LifeSiteNews

Shilhavy sõnul ei ole need numbrid lõplikud, sest VAERS andmebaas ei suuda näiteks anda vastust Covid vaktsiinisüstide kategoorias tehtud otsingule "kõik VAERSis üles loetud vähijuhtumid". Tema sõnul väärib tähelepanu, et märkimisväärne osa juhtumitest on tabanud inimesi alates 12 eluaastast ja 20ndates eluaastates.

2021. aasta oktoobris leiti ühes Rootsi teadusuuringus, et Covid-19 haiguse ja eksperimentaalsete vaktsiinidega seotud ogaproteiin tungib rakkude tuuma ja rikub nende DNA kahjustuste parandamise võime, mis kahjustab inimeste adaptiivset immuunsust ja võib aidata kaasa vähirakkude tekkimisele. 

2021. aasta märtsis väitis USA Idaho osariigi patoloog Ryan Cole, et Covid-19 vastu vaktsineerimise järel on patsientide vähijuhtumite arv kasvanud 20 korda, mille peamise põhjusena näeb ta Covid-19 vastu vaktsineerimise põhjustatud immunsüsteemi jaoks oluliste T-tapjarakkude hulga vähenemist, mis teeb patsiendi vastuvõtlikumaks erinevatele haigustele.  

Käesoleva aasta jaanuaris tunnistasid kolm USA sõjaväearsti vande all, et sõdurite tervisemurede hulk on peale Covid-19 vastu vaktsineerimist kasvanud kümneid kordi.

29. juulil avalikustatud VAERS andmetest selgub, et ajavahemikus 14. detsember 2020 kuni 29. juuli 2022 on peale Covid-19 vastu vaktsineerimist eksperimentaalsete mRNA vaktsiinidega loetud kokku 1 371 471 kõrvalnähtu, millest 29 981 juhtu on lõppenud surmaga ja 56 021 jäädava invaliidistumisega.

VAERS andmebaasi sisestatakse andmeid vabatahtlikult ühiskondlikult kasuliku töö raames ja 2010. aasta teadusuuring näitab, et sinna jõuab pigem vähem kui üks protsent tegelikest vaktsiinikahjudest. 

VAERS andmebaasi kannete kohta rõhutatakse korduvalt, et kuna tegemist on vabatahtlikkuse alusel kogutud andmetega, millega kaasneb suurel määral juhuslikkust, siis tõsise teaduse tegemiseks need andmed ei kõlba. Samas võivad need osutada vaktsiinikahjude trendidele.  

Toimetas Karol Kallas