Sõdurite vaktsineerimine Fort Knoxi sõjaväebaasis, 9.09.2021. Foto: Scanpix

Käesoleva aasta veebruaris avalikustas Ameerika Ühendriikide senaator Ron Johnson, kuidas peale vaktsineerimist Covid-19 vastu on USA sõjaväelaste erinevad tervisehädad kordades-kümnetes kasvanud. 

USA kaitseministeerium (DoD) avastas avalikustatud vaktsiinide kõrvalnähtude andmete peale, et sõjaväelaste tervise andmebaas (DMED) on vigane, vaktsiinikahjude numbrid ei vasta tõele ja andmebaasi pole korda saadud tänaseni (juuli, 2022).

Mille tõttu on järgnev teave kuulutatud nomenklatuuri, rahvatervisetööstuse ja korporatiivse meediamaailma poolt väärteabeks.

Ameerika Ühendriikide Wisconsini osariigi vabariiklasest senaator Ron Johnson korraldas käesoleva aasta 24. jaanuaril ümarlaua, mis kandis pealkirja Covid-19: teine arvamus (COVID-19: A Second Opinion). Ümarlaual osalesid mitmed maailmas tuntud arstid ja meditsiinieksperdid. Samuti osales seal advokaat Thomas Renz, kes esindab kohtus kolme USA Kaitseministeeriumi "vilepuhujat", kes avalikustasid USA sõjaväelaste seas väidetavalt avalduvad tohutud vaktsiinikahjud. 

Senaator Ron Johnson.

Ümarlaual leiti ühiselt, et pole piisavalt andmeid Covid-19 vaktsiinide tõhususe kohta ja sellest, kas mRNA vaktsiine üldse inimeste peal kasutada tohiks. Samuti tõdeti, et ivermektiin ja hüdroksüklorokviin on koos mineraalide ning vitamiinidega suurepärased Covidi ravimid. 

Renzi avaldatud numbrite peale saatis Johnson Ameerika Ühendriikide Kaitseministrile Lloyd Austinile järgmise kirja:

Austusväärne Lloyd J Austin III
Kaitseminister
Kaitseministeerium

Lugupeetud minister Austin: 

24. jaanuaril 2022. aastal korraldasin ma ümarlaua, kus osalesid maailmakuulsad arstid ja meditsiinieksperdid, kes jagasid oma vaateid Covid-19 vaktsiinide tõhususe ja turvalisuse kohta ning sellest, kuidas üldiselt on pandeemiale reageeritud. Antud ümarlaual kuulsin ma esinemas Thomas Renzi, kes esindab kaitseministeeriumi kolme vilepuhujat, kes avalikustasid häiriva teabe, kuidas sõjaväe personali seas on erinevate tervisediagnooside hulk plahvatuslikult suurenenud. Muret valmistab asjaolu, et selline [tervisehädade] kasv võib olla seotud Covid-19 vaktsiinidega, mida meie nais- ja meessõjaväelased peavad laskma endale kohustuslikus korras süstida.

Viidatud andmed on pärit kaitseministeeriumi meditsiinilise epidemioloogia andmebaasist (Defense Medical Epidemiology Database; DMED). Renzi sõnul on 2021. aastal märkimisväärselt suurenenud raseduste katkemised, vähijuhud ja suure hulga teiste terviseprobleemide esinemine, kui võrrelda 2021. a. andmeid 2016.–2020. aastate keskmiste andmetega. Näiteks mainis Renz ümarlaual, et närvisüsteemi probleemide hulk kasvas sõjaväelaste seas kümme korda: kui viie aasta närvisüsteemi probleemide diagnooside keskmine oli aastas 82 000 juhtu, siis 2021. aasta registreeriti neid 863 000. Samuti kasvas järgmiste registreeritud terviseprobleemide hulk:

 • Hüpertoonia – 2181% kasv
 • Närvisüsteemi haigused – 894% kasv
 • Söögitoru pahaloomulised kasvajad – 894% kasv
 • Multiskleroos – 680% kasv
 • Seedeorganite pahaloomulised kasvajad – 624% kasv
 • Guillain-Barre sündroom – 551% kasv
 • Rinnavähk – 487% kasv
 • Kesknärvisüsteemi häired (demüeliniseerivad haigused) – 487% kasv
 • Kilpnäärme ja teiste endokriinsete näärmete pahaloomulised kasvajad – 474% kasv
 • Naiste viljatus – 472% kasv 
 • Kopsuemboolia – 468% kasv
 • Migreenid – 452% kasv
 • Munasarjade düsfunktsioon – 437% kasv
 • Munandivähk – 369% kasv
 • Tahhükardia – 302% kasv

Renz andis mulle samuti teada, et teatud DMEDi andmed, mis näitasid registreeritud müokardiidi juhtude diagnoose, on andmebaasist eemaldatud. Peale süüdistust, et DMED andmestikku on moonutatud, saatsin ma teile juba 24. jaanuaril kirja, milles nõudsin, et te hoiaksite alles kõik DMED andmebaasi sisestatud ja seda puudutavad andmed. Ma pole tänaseni saanud vastust, kas te olete seda nõudmist järginud.

Ümarlaual avalikustas Renz ka julgete vilepuhujate nimed, kes avalikustasid viidatud DMED teabe. Need on arstid Samuel Sigoloff, Peter Chambers ja Theresa Long. Mingeid kättemaksutegevusi nende inimeste vastu ei kavatseta taluda ja seda hakatakse koheselt uurima. Selleks, et paremini mõista, millist teavet, kui üldse, omab kaitseministeerium Covid-19 vaktsiini kõrvalmõjude kohta sõjaväeteenistjate seas, nõuan ma vastamist järgnevatele küsimustele:

 1. Kas kaitseministeerium on teadlik, et raseduste katkemiste, vähkide ja teiste meditsiiniliste diagnooside hulk on DMEDis 2021. aastal võrreldes eelneva viie aasta (2016–2020) keskmisega suurenenud? Kui see on nii, siis palun selgitage, mida on kaitseministeerium võtnud ette, et selliste diagnooside hulga suurenemise põhjused välja selgitada?
 2. Kas DMED andmebaasist on eemaldatud 2021. aasta jaanuarist kuni detsembrini müokardiiti puudutavad andmed? Kui see on nii, siis palun selgitage, miks ja millal see teave eemaldati ning andke teada, kes seda tegi.

Palun vastake mu küsimustele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15. veebruar 2022. Tänan teid antud teemale tähelepanu osutamise eest.

Austusega 

Kui käesoleva aasta veebruaris eelpool viidatud teave meedias levima hakkas, asusid tegevusse ka "faktikontrollijad" ja Politifact pöördus kaitseministeeriumi poole. "Faktikontrollijate" kanal kirjutab: "Peter Graves, kes on kaitseministeeriumi relvajõudude terviseagentuuri jälgimisosakonna kõneisik, vastas Politifacti e-kirjale, et "vastusena uudistes väljendatud muredele [plahvatuslikult kasvanud tervisehädad] vaatas terviseagentuur DMED andmestiku üle ja avastas, et 2016–2020. aastal sisestatud andmed on väärad."

Reutersi "faktikontrollijad" kirjutavad: "DMED andmebaasi andmete põhjal tehtud [plahvatuslikult kasvanud haigusnähtude] arvutused on valed. Eelmise aasta näiliselt suurendud andmed on põhjustatud asjaolust, et 2016.–2020. aastani selliseid andmeid ei sisestatud andmebaasi piisava täpsusega. Kaitseministeerium teatas Reutersile, et "rikutud andmete" tõttu näitas DMEDi platvorm ainult pisikest hulka tegelikest meditsiinilistest diagnoosidest, mis antud perioodil registreeriti." 

Ameerika Ühendriikide erinevates väeosades teenib ja töötab üle ühe miljoni inimese. Kui tavalised inimesed käivad oma tervist kontrollimas tihti "kuidas juhtub", siis sõjaväelased peavad seda tegema regulaarselt ja kohustuslikus korras. Mille tõttu on DMED andmebaas meditsiiniteaduse jaoks oluline tugipunkt.

Esmalt tuleb osutada, et kaitseministeerium ei lükka Renzi esitatud numbreid ümber. See väidab ainult, et eelnevalt sisestatud andmed on valed. Mis tõstatab küsimuse: kui USA sõjajõududes teenib ümmarguselt miljon inimest ja 2021. aastal registreeriti sõjaväelastel 863 000 närvisüsteemi probleemide juhtu – selles andmestikus on ilmselt mõne inimese kohta mitu probleemi – siis USA sõdurid on üpris haiged nii vaimselt kui füüsiliselt. 

DMEDi andmebaasi põhjal on tehtud suurel hulgal teadusuuringuid ja kui selgus, et viidatud viie aasta jooksul esitati andmeid valesti, siis muutus sellega sisuliselt ebausaldusväärseks ka seni tehtud DMEDile toetuv teadus.

Samuti võib esitada küsimuse, kui tõesed on enne 2016. aastat DMEDi sisestatud andmed ja kui DMEDi andmebaasi ei saa usaldada, siis kui usaldusväärsed on ülejäänud kaitseministeeriumi, sõjaväe ja teiste Ameerika Ühendriikide julgeolekuteenistuste andmebaasid?