Roberto Perdigones Foto: Reduxx

Hispaania autonoomses Ceuta linnas otsustasid kümned mehed muuta oma "sooidentiteeti" ja seda väidetavalt ainult eesmärgiga saada osa naistele mõeldud hüvedest.

Hispaanias hakkas 2023. aasta 2. märtsist kehtima tähestikurahva õiguseid märkimisväärselt laiendav Ley Trans, mis lubab üle 16-aastastel inimestel ilma meditsiinilise soodüsfooria diagnoosi või hormoonide söömiseta ja ainult avalduse alusel muuta oma juriidilist sugu, vahendab Reduxx

Ceutas muutis 37 meessoost ametnikku oma seadusliku soo naiseks. Suurem osa neist töötavad sõjaväes, riiklikus politseis, tsiviilkaitses ja kohalikus politseis. Kõik otsustasid jätta alles oma mehenimed ja jätkata elu meestena.

Üks "soomuutja" on 35-aastane Roberto Perdigones, kes on sõjaväes kapral. Ta muutis oma ametliku soo "naiseks", tuues põhjenduseks, et ta on "interseksuaalne kahesooline" isik. Perdigones selgitab, et sisemiselt on ta omasooihar naine (lesbi), välimiselt aga ainult naiste vastu seksuaalset huvi tundev mees.

Lugedes politseinike täiendatud ametijuhendit tuvastas Perdigones, et koos eripäraste sooidentiteetidega kaasnevad mitmed hüved ja hüvitised. Ta leidis ametijuhendis esitatud nimekirjast sooidentiteedi, mis talle sobis ja "muutis" oma sugu.

"Välimiselt tunnen ma ennast heteroseksuaalse mehena, aga sisemiselt olen lesbiline naine ja viimane jääb minu puhul peale. See on põhjus, miks ma muutsin oma seadusliku soo naiseks," selgitas kapral. "Ma tegin seda, kuna see on võimalik."

"Enne ma kannatasin, kuna järgisin seaduseid. Nüüd ma järgin samuti seaduseid, kuid peale oma soolise olukorra avastamist saan ma rohkem hüvesid. Kui keegi mind kritiseerib, siis võib ta olla süüdi transfoobia (omasooiharate pelguse) kuriteos," jätkas Perdigones.  

Perdigones esitas "soomuutmise" taotluse kuu aega peale Ley Trans kehtima hakkamist. Uues seaduses on kirjas, et "soomuutmiseks" pole vaja ei meditsiinilist ega füüsilist sekkumist, millega laiendati märgatavalt erinevate "sooidentiteetidega" inimeste õiguseid. Avalduses tuli kapralil ainult kirjutada, et ta tahab saada naiseks ja 2023. aasta augustist alates on ta Hispaania seaduste silmis naine.

Alates esimesest päevast, kui ta sai uue ID-kaardi, hakkas ta oma uusi vabadusi ära kasutama. Ta kannab kasarmus kõrvarõngaid, kasvatas endale pikad juuksed ja habeme ja riietumise nõudmised on võrreldes meessõduritega tema jaoks lõdvemad.

Kuna Perdigonesil on laps, siis on ta nüüd "naine lapsega" ja hakkab tulevikus saama emapensioni, mis on ligikaudu 15 protsenti meestest ja lastetutest naistest suurem.

Samuti sai ta kasarmus endale eraldi ruumi eraldi sanitaarsõlmega, kuna ta on "naine" ja ei saa meestega koos ühes ruumis elada. Samuti leidis ta, et talle ei sobi elada koos bioloogiliste naistega, seda "austusest" viimaste vastu.

Perdigones taotleb lisaks ametikõrgendust, kuna sõjaväes on kehtestatud positiivse diskrimineerimise reeglid, millega soovitakse suurendada kaitsejõudude juhtkonnas naiste osakaalu.

Alates uue "soomuutmise" seaduse jõustumisest on Hispaanias esitanud vastava taotluse 5139 inimest, mida on võrreldes 2022. aastaga neli korda enam. Taotlejatest 61,49 protsenti on mehed. "Päris soomuutjad" ja aktivistid on mures "soovahetuse pettuse" leviku pärast. Samuti pole uute "soomuutmise" vabadustega rahul naisõiguslased ja päris naiste heaolu eest seisvad organisatsioonid. 

"Soomuutmine" on levinud ka meessoost kurjategijate hulgas, kuna naiste karistused on üldjuhul väiksemad/lühemad ja peale "soomuutmist" karistusi üldjuhul vähendatakse. "Sugu muutnud" meessoost vangid viiakse üle naistevanglasse.

Eesti valitsuse reformierakondlasest minister Signe Riisalo arvas 2023. aasta mais, peale ebaloomuliku abielu seadustamist, et "järgmisena tuleks ära lahendada soolise enesemääramise küsimus".

"Soomuutmise pettus" on oksüümoron, sest inimese sugu ei ole võimalik muuta.

Toimetas Karol Kallas