Ekraanitõmmis ERR-i aastavahetuseks planeeritud "huumorivideost".

Eesti Rahvusringhääling hakkas täna promoma aastavahetuseks planeeritud sodomiitliku alatooniga klippi, milles korrutatakse fraasi "Varro, mis sa öösiti teed?". Allpool on Varro Vooglaiu poolt Õhtulehele antud kommentaar sellele.

"Paraku pole selles klipis midagi üllatavat. ERR-i sügavalt juurdunud ideoloogiline kallutatus ja professionaalne küündimatus on juba ammu avalik saladus. Tõsi, kõnealune klipp on küll labane ja madal, aga samas sellisena ka kõnekas. See näitab taas, milline on meie rahvusringhäälingu moraalne ja kultuuriline tase ning arusaamine laiemat kõlapinda väärivast huumorist.

Kui selliseid isiklikul tasandil mõnitavaid klippe toodab mõni arenguraskustes maadlev teismeline juutuuber, on see arusaadav, aga et niisugust materjali peetakse vajalikuks ja võimalikuks toota maksumaksjate raha eest ja tiražeerida riigitelevisioonis vanaaasta õhtu prime time'il, see on tõesti märgiline.

Sedasi promob ERR kõnealust "huumoriklippi". Ekraanitõmmis ERR-i Facebooki lehelt.

Lõppastmes jäägu sellised asjad ERR-i juhtkonna südametunnistusele: kui nad arvavad, et on õiglane ja mõistlik levitada minust kui abikaasast ja laste isast ühiskonnas kuvandit kui latentsest perverdist, siis räägib see oluliselt rohkem nende kui minu kohta. Samas pole vaja imestada, kui sellise tegevusega kasvatatakse endale ise vaenlasi.

Kindlasti ei tule ERR-il oma tegevuse õigustamiseks argumentidest puudu. Ometi jääb mõistatuseks, kuidas niisuguste klippide tootmine läheb kokku ERR-i seadusest tuleneva kohustusega suurendada sotsiaalset sidusust ja väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Ühtlasi on ERR-i heas tavas sätestatud eesmärk püsida hea maitse piires ning hoiduda labasustest.

Tasub meenutada ERR-i hea tava sissejuhatuses kirjutatut, mille kohaselt rahvusringhääling pälvib auditooriumi usalduse ja austuse vaid siis, kui avalikkus tunnetab ERRi juhtkonna ja töötajate sihikindlat püüdlust olla üle grupi- ja kildkondlikest huvidest ning järgida oma kohustust pingutada erapooletuse ja tasakaalu saavutamise nimel.

Jääb üle loota, et kunagi suudab ja tahab ERR oma moraalset ja kultuurilist latti kergitada ning teha tööd kvaliteetajakirjanduse ideaali poole pürgimise nimel. Selleks soovin neile jõudu ja jaksu, sest ees ootab pikk ja okkaline tee."