SAPTK juhataja Varro Vooglaid kutsub Objektiivi toetajaid andma annetusega oma panust portaali töö jätkamiseks.

Ennekõike vajab Objektiiv Vooglaiu sõnul toetust seetõttu, et portaal ongi üksnes eraisikute annetustest tegutsev väljaanne.

"Me ei ole kunagi saanud avalikult võimult mitte üht senti ja erinevalt peavoolu väljaannetest oleme seetõttu avalikust võimust täiesti sõltumatud. Just samuti oleme reklaamivaba väljaandena täiesti sõltumatud reklaamiostjatest. Samuti puudub meil igasugune sõltuvussuhe parteidega. Ainukesed, kellest oma tegevuses sõltume, ongi meie toetajad," selgitab ta.

Ühtlasi toob ta esile, et sisulise poole pealt on Objektiivi tarvis, kuna erinevalt peavoolu väljaannetest tegutseb portaal mitte valitsuse propagandaruuporina, vaid reaalselt võimukriitilise väljaandena.

"Koroonakriis on selle erinevuse eelnevast veelgi selgemalt esile toonud. Objektiiv on algusest peale ja täiesti ühemõtteliselt seisnud vastu nii vaktsiinipasside kasutusele võtmisele ja nendele toetudes apartheidirežiimi kehtestamisele, inimeste vallandamisele valitsuse nõutud ainete süstimisest keeldumise tõttu kui ka lõpetamata ohutusuuringutega ainete massilisele lastesse süstimisele. Samal ajal ei ole mitte ükski peavoolu väljaanne võtnud üheski neist küsimustest niisugust printsipiaalset seisukohta, tegutsedes nagu üks mees meie ühiskonnale peale surutava ning vabaduse ja õigluse ideaali lämmatava ideoloogilise ja poliitilise programmi jõustajana," toonitab SAPTK juhataja.

Vooglaiu sõnul on olulised kõik annetused, sõltumata summast. Ta rõhutab, et Objektiiv tegutseb täpselt nii laiahaardeliselt, kui toetajate annetused seda võimaldavad. "Kui Objektiivile annetatakse kampaania lõpuks 75 000 eurot, siis saame lubada töö jätkamist vähemalt senises mahus. Aga mida rohkem annetusi laekub, seda enam saame oma töös ette võtta," ütleb ta.