Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on kooseluseaduse kehtivust käsitlev riigikohtu määrus tendentslik ja ideoloogiliselt motiveeritud ning annab kohtunikele vabad käed hakata tegelema õigusloomega.

"See ei ole ausameelne lähenemine," märkis Vooglaid, pidades silmas riigikohtu tõlgendust küsimuses, et kooseluseadus kehtib ka ilma rakendusaktideta, kuigi seaduses on jõustumise tingimusena nimetatud rakendusaktide vastuvõtmist.

"Aga kuna see on olnud eliidi projekt, et kooseluseadus tingimata käbi suruda, siis pigistatakse silm kinni, mis muidugi omakorda näitab, et Eesti Vabariigis ei ole õigusriigi printsiibi austamisega lood sugugi head," lisas Vooglaid.

Vooglaiu sõnul on SAPTK arvates riigikohtu otsus "selgelt tendentslik otsus, see on otsus, mis lähtub pigem ideoloogilistest motiividest kui ausast õiguslikust analüüsist" ning annab "kohtutele vabad käed hakata ise tegelema õigusloomega."

Vooglaid rõhutas, et seaduste vastuvõtmine on parlamendi, mitte kohtute ülesanne.

Vaata lähemalt Infox Live videost.

Veel kord kooseluseaduse (mitte)jõustumisest