Preestriametist tagantatud Theodore McCarrick. Foto: Lisa Bourne/LifeSiteNews

Vatikan teatas laupäeval, et vabastas vaimuliku seisusest endise kardinali Theodore McCarricki alaealiste ja täiskasvanute vastu toime pandud seksuaalkuritegude tõttu. Vatikani otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele, vahendab LifeSiteNews.

Otsuse McCarricki vaimuliku seisusest vabastamiseks langetas Usudoktriini Kongregatsiooni iganädalaselt kogunev kõrgete vaimulike ja kirikuametnike kongress ehk Congresso juba käesoleva aasta 11. jaanuaril, kuid McCarrick kaebas otsuse edasi. Eelmisel nädalal aset leidnud Congresso kogunemisel vaagisid kongregatsiooni ametnikud apellatsioonis esitatud argumente, kuid kinnitasid seejärel siiski Congresso varasemat otsust ning leidsid, et McCarrick on selles loetletud kuritegudes süüdi. Toome alljärgnevalt ära Usudoktriini Kongregatsiooni avalduse tervikteksti:

"11. jaanuaril 2019 väljastas Usudoktriini Kongregatsiooni Congresso karistusprotsessi järeldusena otsuse, millega leitakse, et Washingtoni emeriitpeapiiskop Theodore Edgar McCarrick on süüdi järgnevates vaimulikuna sooritatud õigusrikkumistes: [seksuaalne] ahvatlemine pihisakramenti vastu võttes ning patud kuuenda käsu vastu alaealiste ja täiskasvanutega, koos võimu kuritarvitamise raskendava teguriga. Congresso määras talle karistuseks vaimuliku seisusest vabastamise.

13. veebruaril 2019 vaagis Usudoktriini Kongregatsiooni korraline koosolek (Feria IV) [McCarricki poolt] selle otsuse vastu esitatud apellatsiooni. Olles apellatsioonis ära toodud argumente uurinud, kinnitas korraline koosolek Congresso otsuse. Theodore McCarrickit teavitati sellest otsusest 15. veebruaril 2019. Püha Isa on tunnustanud selle seaduspärase otsuse lõplikku iseloomu, mis muudab selle staatuseks res iudicata (st see ei kuulu edasikaebamisele)."

Theodore McCarrick ordineeriti preestriks 1958. aastal New Yorgis. Ta pühitseti piiskopiks 1977. aastal ning temast sai New Yorgi peapiiskopkonna abipiiskop toonase kardinali Terence Cooke'i alluvuses. McCarrick tõusis piiskoplikus hierarhias ning temast sai 1981. aastal Metucheni linna piiskop New Jersey osariigis, Newarki peapiiskop 1986. aastal ja Washingtoini peapiiskop 2000. aastal. Paavst Johannes Paulus II  tegi temast 2001. aastal kardinali.

Väidetavalt käperdas McCarrick 1970ndatel New Yorgis preestrina teenides noorukieas altaripoissi Püha Patricku katedraalis. Selle süüdistuse pinnalt algatati kirikuvõimude poolt sisejuurdlus. 2018. aasta juunis teatas New Yorgi peapiiskopkond, et süüdistusi, mille kohaselt McCarrick pilastas aastakümnete eest alaealise altaripoisi, peetakse "usaldusväärseteks ja põhjendatuteks."

Süüdistuste esilekerkimise ajal väitis McCarrick, et tal pole sellest väidetavast kuritarvitamisest mingit mälestust ning et ta usub oma süütusesse. Alates sellest on ka teised väidetavad ohvrid, sealhulgas endised seminaristid ja preestrid, tulnud avalikkuse ette oma lugudega sellest, kuidas McCarrick neid seksuaalselt kuritarvitas. McCarricki kõige tuntuma ohvri James Greini sõnul kuritarvitas McCarrik teda aastaid ning pilastamine hakkas pihta, kui ta oli kõigest 11-aastane.

2018. aasta juulis aktsepteeris paavst Franciscus McCarricki lahkumispalve kardinalide kolleegiumist ning määras ta "palveelule ja patukahetsusele, kuni tema vastu esitatud süüdistusi on uuritud tavapärases kanoonilises kohtus." Ta on vahepeal elanud Kansase mungakloostris, mis asub algkooli kõrval. 

Paljud katoliiklased on teinud üleskutseid McCarricki preestriametist tagandamiseks ehk laitseerimiseks, mille täpseks tähenduseks kanoonilise õiguse kohaselt on "vaimuliku seisusest vabastamine." McCarricki laitseerimine ei tähenda samas temalt preestri ega piiskopi pühitsuse eemaldamist, kuna see jätab ordineeritava hingele kustumatu jälje. Küll aga ei saa ta enam täita preesterlikke kohustusi, sealhulgas pühitseda missat ja võtta vastu pihti. Vastavalt kaanonile 290 võib vaimulik kaotada oma vaimuliku seisuse kirikukohtu otsusega, mis kuulutab tema ordineerimise kehtetuks või paavstliku otsusega "äärmiselt tõsistel põhjustel". Nende hulka kuulub ka noorema kui 16-aastase seksuaalne kuritarvitamine.

Peapiiskop ja endine nuntsius Ühendriikides Carlo Maria Viganò, kes on süüdistanud paavst Franciscust McCarricki kuritegude teadlikus varjamises, kutsus eelmisel kuul avaldatud avalikus kirjas McCarrickit üles avalikule patukahetsusele, et "tuua olulist tervenemist raskelt haavatud ja kannatavale kirikule". Congresso otsuse edasikaebamine McCarriki poolt on aga märk vastupidisest hoiakust.

McCarricki ohver James Grein nentis laupäevases avalduses, et kuigi kogu selles loos ei ole võitjaid ning miski ei suuda talle ta lapsepõlve tagasi anda, on tal selle otsuse valguses siiski hea meel, et paavst teda uskus. "Ma loodan, et pean endas peituvat viha nüüd viimast korda kogema. Ma loodan, et kardinal McCarrick ei ole enam võimeline kasutama Jeesuse kiriku võimu, et manipuleerida perekondadega ja lapsi seksuaalselt kuritarvitada," kirjutas Gein.

Toimetas Martin Vaher

Endine nuntsius USA-s: paavst Franciscus aitas kardinal McCarricki seksuaalseid kuritarvitusi varjata