USA ülemkohus. Foto: Scanpix

Algselt Texase poolt USA ülemkohtule esitatud palvega, et kohus tühistaks nelja vaidlusaluse kaalukeeleosariigi valimistulemused, on nüüdseks liitunud veel 17 osariiki, vahendab Breitbart.

Texase poolt algatatud kohtuasjas nõutakse Georgia, Michigani, Pennsylvania ja Wisconsini valimistulemuste tühistamist. Argumendiks tuuakse, et osariigid muutsid valimisprotseduure mitte seadusandlike kogude, vaid täidesaatva või kohtuvõimu otsustega, rikkudes nii USA põhiseadust.

Hagis argumenteeritakse, et kõnealuste osariikide siseselt kehtisid eri maakondades erinevad reeglid, mis rikub võrdse kohtlemise printsiipi. Eelneva tulemusel esines väidetavalt ka valimistulemustes "ebaregulaarsusi".

Hagis kirjutatakse, et teatud ametnikud kaalukeeleosariikides kasutasid koroonaviiruse pandeemiat ettekäändena, et rikkuda posti teel hääletamist puudutavaid õigusakte. Samuti väidab hagi, et kodanikud "ujutati üle kümnete mijonite valimissedelite ja nende taotlemise ankeetidega", kusjuures vajalik kontroll protsessi üle kadus.

Kokkuvõttes leitakse hagis, et kogu olukord on põhiseadusevastane. Ülemkohus on nelja süüdistuste alla langenud osariiki kohustanud tänase jooksul hagile vastama.

Texast on kohtuasjas toetama asunud Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Põhja-Dakota, Oklahoma, Lõuna-Carolina, Lõuna-Dakota, Tennessee, Utah ja Lääne-Virginia.

Toimetas Jaanus Vogelberg