Omal ajal "soovahetusoperatsiooni" läbi teinud sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Foto: ekraanitõmmis

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu, õiguste ja kaasatuse poliitika kujundamiseks. Kahe aasta peale on tegevusteks ette nähtud kuni 700 000 eurot, taotluste vastuvõtt on avatud tänasest, teatab ministeerium.

„Olen lastekaitse valdkonnas töötanud pea kolmkümmend aastat ning lihtsustamata võin öelda, et lapsed ongi meie oleviku ning tuleviku a ja o," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Laste ja perede võimestamine on terve ühiskonna vastutada. Seepärast ootame juba tuntud, tugevate ja rahvusvaheliselt tunnustatud partnerite kõrval kindlasti taotlusvoorust osa võtma ka uusi tulijaid."

Sotsiaalala asekantsleri Hanna Vseviovi sõnul soovib ministeerium leida strateegilised partnerid laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamiseks.

„Partneritel on võimalus kahe aasta jooksul panustada laste väärkohtlemise ennetamisse, lastele ja peredele suunatud abimeetmete ning lastekaitsetöö arendamisse, samuti seista laste õiguste ja suurema kaasatuse eest ühiskonnas nii teavitus-, koolitus- kui huvikaitsetegevusega," selgitas Vseviov.

Vseviov lisas, et sisuka tegevuskava kõrval peab ministeerium oluliseks ka partnerite organisatsioonilist arengut. „Soovime, et laste heaolu eest seisaks rohkem tugevaid ja häälekaid vabaühendusi. Kodanikuühiskonnal on kõikjal maailmas tähtis roll laste heaolu ja õiguste tagamisel."

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib projekti elluviimisse kaasata partnerina Eestis registreeritud juriidilise isiku, riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni. 

Taotlejalt oodatakse vähemalt kaheaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust laste heaolu või laste õiguste ja kaasatuse edendamisel.

Laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamise strateegilise partnerluse taotlusvooru eelarve on 700 000 eurot. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi 99% ulatuses.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2023.

Sotsiaalministeeriumi haldusalas olev terviseamet kinnitas hiljuti Objektiivile, et küsimused nagu "mis on tervis ja mitu sugu on inimestel" ei kuulu ameti vastutusalasse ning soovitas pöörduda nendes küsimustes otse sotsiaalministeeriumi poole.

Sotsiaalministeerium pole Objektiivi toimetuse vastavasisulisele pärimisele senini vastanud.

Sotsiaalministeeriumiga koostööd tegevas Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuses leidis aga hiljuti aset aastakonverents, mille teemaks oli „Transsooline noor ja vaimne tervis".

„Transsoolised noored on Eestis olemas ja see on süvenev trend üle maailma," väitis toona keskuse juhataja Anne Kleinberg Tallinna Lastehaigla aastakonverentsi kommenteerides.

Konverentsil püstitati mh küsimus, kas laste õiguste juurde peaks kuuluma juurdepääs "soovahetusoperatsioonidele" enne täisealiseks saamist.

Toimetas Markus Järvi