Foto: Piqsels

Tallinna Lastehaigla koosseisu kuuluva Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinberg usub, et olemas on vales soos sündinud inimesed.

Reedel, 26. augustil, toimus Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse (LVTK) aastakonverents „Transsooline noor ja vaimne tervis". „Transsoolised noored on Eestis olemas ja see on süvenev trend üle maailma," väidab keskuse juhataja Kleinberg Tallinna Lastehaigla LVTK aastakonverentsi teemat ja osalejate valikut kommenteerides. 

Kleinbergi arust on transsoolised noored "patsiendid", kelle "identiteet kujuneb" ja "kellel on vaja aidata teha paremaid otsuseid".

Tallinna Lastehaigla LVTK aastakonverentsi tutvustuses mainitakse konverentsil diskuteeritavat arutelu, et alla 18-aastased noored peaksid saama "sugu vahetada" ilma vanemate teadmata:

Esimene avalikult teadaolev soovahetusoperatsioon sooritati Eestis 1993. aastal. Ühtsed nõuded soovahetuse arstlikele toimingutele kehtestati mõned aastad hiljem. Viimastel aastatel on avalikkuses diskuteeritud eelkõige vanuse üle, mis east alates peaks noored saama ilma vanemate teadmata arsti poole pöörduda. Eesti seadusandlus võimaldab transsoolisel inimesel elu muutvaid otsuseid vastu võtta alates 18. eluaastast peale arstliku komisjoni otsust.

Tallinna Lastehaigla tunnustatud spetsialisti sõnul tuleb arstidel vale sooga noortele pakkuda "tõenduspõhist abi", millest võib järeldada, et Lastehaigla arstid on kindlad, et inimeste sugu on võimalik "vahetada" ja see on teaduslikult "tõendatud". 

Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja sõnul on oma keha valesooliseks pidava "noore kasvamine täis valusaid hetki" ja selliste soosegaduses noorte "suhtes peab ühiskonna empaatiat kindlasti kasvatama".

"Soovahetusooperatsioone" soovivate noorte arv pole avalikkusele teada. Ameerika Ühendriikides, mis on üks progressiususõdade eesliinil olevatest riikidest, on käesoleva aasta juunikuu andmetel, kokku 1,6 miljonit ennast valesse sukku sündinuks pidavat inimest. Riigi elanikkonnast (ca 330 miljonit), moodustab see ümmarguselt pool protsenti. Statistika näitab, et demokraatide juhitud suurlinnas (New York) on soosegaduses noori viis korda rohkem (3%) kui vabariiklaste valduses olevas osariigis (Wyoming). Sama vahekord kehtib samuti täiskasvanute kohta (Põhja-Carolina vs Missouri).

13+ aastaseid noori on Ühendriikides soosegaduses inimeste seas 300 000. 2020. aastal (viimased saadaolevad andmed) elas Ameerika Ühendriikides 25 miljonit noort vanuses 12–17 aastat, mis teeb nimetatud vanusegrupis soosegaduses noorte määraks vähemalt 1,2 protsenti. 

Jämedalt statistikat tehes (mis tõenäoliselt täpselt tegelikkusele ei vasta) ja eeldades, et soosegaduses inimeste osakaal on Eestis sarnane USAga, siis kui võtta aluseks sama määr – pool protsenti –, peaks Eestis elama ümmarguselt 6660 inimest, kelle puhul on "loodus eksinud". Kui noori on neist viiendi, siis võiks olla nende arvuks ümmarguselt 1300. 

Mitmed uuringud näitavad, et soosegaduses noorte näol pole tegemist niivõrd "valesse kehasse sündinud" inimestega, vaid tegemist on pigem "sotsiaalse reostusega" (social contagion), ehk murdeeas noored, kus kaaslaste tunnustust peetakse eriti väärtuslikuks kaubaks, võtavad pähe, et "soovahetus" teeb neist ägedad inimesed ja kasvatab nende populaarsust.

Ameerika Ühendriikide tunnustatud psühhiaatriateadlase Paul McHughi sõnul on hormoonravi – mida noorte "soo raviks" peamiselt kasutatakse – võrreldav frontaallobotoomiaga, ehk aju otsmikusagarate ja taalamuse vaheliste ühenduste läbilõikamise operatsiooniga.

Euroopa Parlamendis toetavad noorte "soovahetust" fraktsioonid, kuhu Eestist kuuluvad Isamaa, Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja Reformierakond. 2021. aasta märtsis kuulutas Euroopa Parlament Euroopa Liidu "LGBTIQ vabaduse tsooniks". 

Toimetas Karol Kallas