Brown University. Vaade ülikoolilinnakule. Foto: Ad Meskens( Wikimedia Commons

Hiljuti avaldas Browni ülikooli abiprofessor dr Lisa Littman uuringu soodüsfooria kiirest pealetungist, milles käsitles trans-ideoloogia ohtusid lastele ja noortele, hoiatades, et noortel läbi viidavad nn soovahetusprotseduuridega võivad kaasneda seni teadmata tõsised probleemid.

Pärast eelretsenseeritud akadeemilise artikli ilmumist ja selle laialdast kajastust asusid vasturünnakule LGBT-aktivistid, kes süüdistasid dr Littmani akadeemilises üleastumises, "transfoobias" jms.

Tänaseks on ülikool trans-agenda surve all nõtkuma löönud ning kõrvaldanud oma kodulehelt igasuguse viite omaenda abiprofessori artiklile.

Uuring paljastas, kuidas sotsiaalmeedia ja sõbrad võivad mõjutada teismelisi oma nn sooidentiteeti muutma, allutades end suuresti pöördumatute tagajärgedega hormonaalsetele teraapiatele, mis blokeerivad normaalsed ealised arenguprotsessid ja soosivad sünteetilist hormoonide manustamise teel vastassugupoolele omaseid anatoomilisi protsesse.

Autor vaatles oma uurimuses muuhulgas "kiireloomulist soodüsfooriat", mille puhul teismeline äkitselt ja ootamatult transsoolisena identifitseeruma hakkab, kuigi pole varasemalt iial oma bioloogilist sugupoolt küsimärgi alla asetanud.

Nagu näitas uuring, leiab "üleminek" sageli aset pärast seda, kui teismelised kasutavad sotsiaalmeediat ja vaatavad soovahetust kirjeldavaid ja kajastavaid videoid.

Eriliselt tõi teadlane esile soodüsfooria jõulise pealetungi sõpruskonniti ehk fenomeni, kus paljud või kõik sõbrad või seltskonna liikmed sama ajaperioodi vältel ümber identifitseeruvad.

Omaenda sõnutsi taganes Browni ülikool uuringu esiletoomisest transsooliste aktivistide jõulise survestamise tagajärjel.

Meie akadeemilisi "tõdemusi võidakse kasutada selleks, et diskrediteerida transsooliste kogukonna liikmete pürgimusi," väljendas kahetsust ülikooli rahvatervise teaduskonna dekaan Bess Marcus.

Kummatigi kinnitas dekaan, et tema õppeasutus on jätkuvalt pühendunud "akadeemilisele vabadusele", väites ühtlasi, et kõigi uuringute üle "tuleb tarmukalt debatti pidada."

Nagu nendivad vaatlejad, on raske väidelda uuringu üle, mis ülikooli enda poolt maha vaikitakse. Samuti toonitatakse, et tegu on järjekordse näitega akadeemilise vabaduse piiramisest nii, et see oleks allutatud üha laiemalt pealetungivale transsoolisuse ideoloogiale.

Viis asja, mida peaks teadma laste soodüsfooria kohta