Burkina Faso põgenikelaagris elavad naised savipotte põletusahjust välja võtmas. Foto: Piqsels

Aafriklased hakkavad aru saama ÜRO rohekavade hullusest ja neil on maailmaorganisatsiooni ning lääneriikide "kõigeteadjatest" rohesatraapidest villand.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Arenguprogramm (UNDP) väidab enda kohta:

"UNDP … tegutseb kuskil 170 riigis ja territooriumil, nähes vaeva vaesuse kaotamise nimel ning samal ajal kaitstes planeeti. UNDP aitab riikidel arendada välja tugevaid poliitikaid, oskuseid, partnerprogramme ja institutsioone, mis tagavad neile jätkuva progressi."

Sama ÜRO allorganisatsiooni kodulehe rubriigis "mida me teeme" kirjutatakse:

"Jätkusuutliku arengu eesmärgid: jätkusuutliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals; SDG), mida tuntakse ka üleilmsete eesmärkidena, on kõigile ühised tegevuskavad, mille eesmärgiks on vaesuse vähendamine, planeedi kaitsmine ja kõigile inimestele rahu ning jõukuse tagamine."

UNDP ametnike eluvõõrust ja rumalust näitab 15. märtsil abiorganisatsiooni sotsiaalmeediasse postitatud sõnum:

2021. aasta oli Aafrika kontinendil üks ajaloo soojemaid.

See oli samuti aasta kui Burkina Faso seadis endale esimest korda ajaloos mõõdetavad kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid – 2030. aastaks lubatakse vähendada heitekoguseid pea 30 protsenti.

UNDP põmmpäisus tegi kurjaks Keenia põllumajandusinseneri Jusper Machogu, kes avaldas organisatsiooni ebainimlikust paljastava postituse:

Vaadake nüüd seda!
1. Ameerika Ühendriikides kulutatakse aastas elaniku kohta 80 000 kWH energiat, Burkina Fasos 800 kilovatt-tundi.
2. Burkina Fasos on elekter vähem kui 20 protsendil elanikkonnast ja keskmine elanik kasutab aastas 90 kWH elektrit, samas kui USAs on see number 13 000 kWh!
3. Ligikaudu 12 protsenti elanikkonnast saab omale lubada puhtaid toidu tegemise lahendusi, ülejäänud kasutavad biomassi.
Mida täpselt nad vähendama peaksid?

Machogu esitatud graafikud:

Burkina Faso elektritoodang inimese kohta. 
Tarvitatud elektrikogus ühe inimese kohta (ülevalt alla): Ameerika Ühendriigid, Hiina RV, Burkina Faso.
Burkina Faso elanikkonna osa, kes saavad toidutegemiseks kasutada puhtaid kütuseid.
Burkina Faso elanikkonna osa, kellel on kodus elementaarne elektriühendus.

"Puhtad kütused" tähendavad kas maagaasi või elektrit. Suurem osa ülejäänud elanikkonnast kasutab toidu valmistamiseks loomasõnnikut.

Prantslasest Twitteri kasutaja Geoffcambers kommenteeris Machogu postitust:

Bank of America & EDF [suur energiaettevõte] on aafriklaste jaoks välja mõelnud kava, et nende hurtsikute katusele tuleb toppida päikesepaneelid, millega nad saaksid laadida oma telefone, et teha pangatoiminguid ja nii maksta tagasi päikesepaneelide soetamiseks võetud laene. Lääne investorid teenivad selle tulemusel kaheksa protsenti kasumit.

Machogu vastas:

Selline on kurvaks tegev asjade seis.
Kuidas meil päikesepaneelidega on võimalik [majanduslikult] areneda? 

Prantslane lisas:

Täpselt. Eesmärgiks on võetud, et aafriklased elaksid õnnelikku elu oma elektrivalguse ja televiisoriga ning neil ei oleks vaja ehitada fossiilkütustega töötavat elektrijaama, mille elektriga saaks tagada haiglate ja tehaste töö.

Keenia põlluinsener nentis lõpetuseks:

Või [kasutada elektrit] puurimismasinate ja niisutuspumpade käitamiseks, väetiste, terase, tsemendi, plastide jne tootmiseks, transpordiks, ekskavaatorites, lennunduses jne. l 

Burkina Faso on üks maailma vaesemaid riike, kus sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta oli 2021. astal pisut alla 900 dollari. Eestis oli samal ajal SKT elaniku kohta 27 944- ja USAs 70 249 dollarit. 

Toimetas Karol Kallas