Kalev Aavik Foto: kuvatõmmis internetist

Vandeadvokaat Kalev Aavik vastas Postimehe ilmunud arvamusartiklis Rait Maruste kriitikale koroonapiiranguid käsitleva halduskohtu otsuse suhtes.

"Paraku jätavad kriitika põhjenduseks toodud näited mulje, et ta on halduskohtu otsust küll siit-sealt lugenud, ent kindlasti mitte tervikuna ega vajalikus mahus. Tulemuseks on üldistavale analüüsile pretendeeriv kirjutis, mis esitab otsuse kohta äärmiselt eksitavaid, kohati ka tegelikkusele mitte vastavaid näiteid," heidab Aavik Marustele ette puudulikku süvenemist kohtuotsusesse.

Maruste väidab kriitiliselt, et kogu kohtuotsusele on nooti andev kohtuniku seisukoht, et "Covid-19 ei ole eriti ohtlik nakkushaigus. "Paraku tegemist polnud isegi vaieldava küsimusega, veelgi vähem "nootiandva" seisukohavõtuga. "Eriti ohtlik nakkushaigus" on õiguslik termin, millel on kindel seaduses sätestatud sisu ning poolte vahel puudus selles asjas vaidlus, et Covid-19 selliste haiguste hulka ei kuulu," toob Aavik välja lehelugeja eksitamise Maruste poolt.

Teise Maruste eksitava väitena toob Aavik välja tema osunduse, justkui poleks halduskohus Euroopa Inimõiguste Kohtule viidates konkreetset lahendit välja toonud. "Tegelikult on kohus kohustusliku vaktsineerimise küsimuses korduvalt viidanud mitmele konkreetsetele EIK lahenditele, muuhulgas ka selle seisukoha sõnastamisel, mis on päriselt nooti andev kogu otsusele: kui vaktsineerimine on eelduseks põhiõiguste realiseerimisele, on sisuliselt tegemist vaktsineerimiskohustusega," selgitab Aavik.

Aavik juhib tähelepanu ka põhimõttelisele veale Maruste üldistavas arvamusloos: "Maruste kriitika põhineb muuhulgas kategooriaveal, millele on juhtinud tähelepanu riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving: piirangute proportsionaalsuse kaalumisel ei tohi segi ajada mikro- ja makrotasandit, piirangutest väidetavalt saadavat üldist kasu ei ole mõtet võrrelda konkreetsetele üksikisikutele vabaduste piirangutega."

Halduskohus seda viga ei teinud, vaid, nagu märgib Aavik, sõnastas kohus olulise põhimõtte, mis sobiks vastuseks ka Maruste etteheidetele: "Pidades ühiskonnast eraldamist vaid mugavusteenuste kaotamiseks, on ilmne, et ka kohtumenetluses pole vastustaja mõistnud inimväärikuse tähendust ja väärtust liberaalses ühiskonnas."

Toimetas René Allik