Ahti Asmann Foto: kuvatõmmis internetist

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann tõdeb, et ELi poolt kavandatava elektritootjatelt piirmäära ületava tulu ärakorjamise näol tegemist ELi ülese maksuga.

Euroopa Liit plaanib fikseerida elektritootmise tululaeks 200 eurot MWh eest, mis viidaks ellu tootjatelt piirmäära ületava tulu ärakorjamise teel. Sisuliselt on tegemist Euroopa-ülese maksuga. 

"Esiteks tuleb aru saada, et 200 eur/MWh ei saa pidada normaalseks elektrihinnaks. Viimastel taastuvenergia tootmise vähempakkumistel on hinnad kõikunud 55-60 eur/MWh. Tegemist on päikeseparkidega. Tuuleenergia võib turule tulla isegi odavamalt. 200 eur/MWh on umbes viis korda kõrgem kui viimase kolme aasta keskmine Eesti turuhind ning meie majandusele liigselt koormav ja ebamõistlikult kõrge," osutab Asmann. ERR-i portaalis ilmunud arvamusloos.

Ühtlasi peab Asmann oluliseks fikseerida CO2 hind, kuna hetkel ei ole kvoodikaubanduse näol tegemist normaalse turuga, kus kehtib vaba nõudlus ja pakkumine.  

"Praegu maksab kontrollimatult 100 eur/tonn tasemeni tõusnud CO2 hinna pakutud 200 eur/MWh sees kinni tarbija. Sisuliselt koguvad riigid tarbijalt kokku CO2 raha läbi elektrihinna, tekitavad neile raskused toimetulekul ning lähevad neile appi nendelt endilt kokku kogutud rahaga," on Asmann kriitiline praeguse olukorra suhtes. 

Reaalne efekt praeguste lahendustega jääb tarbija rahakotile saavutamata, selle asemel tekib ühe ebaefektiivse süsteemi ümber veel teine ebaefektiivsust ja turumoonutust tekitav süsteem.

Asmann toob välja konkreetsed seisukohad, mida Eesti võiks esitada EL energeetikaministrite kohtumisel:

– kui tunnistame, et elektriturg ei toimi, siis on õige tunnistada ka heitmekaubanduse "turu" mittetoimimist;

– kui soovime tootmisele tululage, siis on vältimatult vajalik seada ka olulise sisendkulu, CO2 hinnalagi;

– praktilise poole pealt on mõistlik toetada Poola ettepanekut fikseerida CO2 hind tasemel 30 eur/t, ning muuta Euroopa enda energiatootmine Euroopa tarbijale taskukohaseks.

"Peame looma tingimused, et inimesed saaksid ise hakkama. Hetkel tundub, et EL-i tasandil ehitatakse üles gigantset tarbija raha ümberjagamismehhanismi," on Asmann seisukohal.

Toimetas René Allik