Foto: Bigstockphoto

Riigikantselei tellitud küsitlusest ilmneb, et inimeste osakaal, kes ei toeta maksutõuse, suureneb ja samal ajal majanduslik kindlus väheneb.

Turu-uuringute AS-i läbiviidud küsitlus näitab, et maksutõusude vajadusega nõustub vähem kui pool küsitletutest, vahendab ERR. Väitega „muudatused on riigi maksudes vajalikud, et suunata enam raha riigi pakutavatesse teenustesse" nõustus täielikult 13 protsenti vastanutest ja 26 protsenti olid pigem nõus. Kokku oli nõustujate osakaal 39 protsenti. 

Küsitluses päriti ka inimeste majandusliku kindlustunde kohta. Küsimusele, kui kindlalt nad end järgmisele poolaastele mõeldes tunnevad ehk kas nad „saavad planeerida oma (pere) kohustused ja kulud?", vastas vaid 12 protsenti, et nad on selles täiesti kindlad. 25 protsenti vastanutest olid „pigem kindlad". Võrreldes eelmise küsitlusega pool aastat tagasi on majanduslik kindlustunne inimeste seas vähenenud.

Toimetas René Allik