Ameerika inimõiguste kohus käskis 16 riigil ignoreerida oma seadusi ja tunnustada sodomiitlikku “abielu”

Mis on siin pildil valesti? Foto: Flickr

Rahvusvaheline inimõiguste kohus on käskinud kuueteistkümnel riigil ignoreerida omaenda seadusi ning tunnustada nii sodomiitlikku “abielu” kui “transsoolisust”. Otsust on juba nimetatud “kõige julgemaks kohtuliku türannia rakendamise juhtumiks, mida üldse saab ette kujutada”.

Ühes kõnealustest riikidest, nimelt Barbadosel, on homoseksuaalne käitumine seadusevastane.

Nimetatud otsuse langetas Ameerika Inimõiguste Kohus (Inter-American Court of Human Rights), mis tegutseb Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) egiidi all kahekümne viie riigi poolt ratifitseeritud Ameerika inimõiguste konventsiooni järelevalveorganina.

Kaasus jõudis kohtu ette seetõttu, et Costa Rica valitsus palus nõu “suhteliselt väikeses” küsimuses, selgitas LifeSiteNewsile organisatsiooni International Human Rights Group tegevdirektor Gualberto Garcia Jones.

“Costa Rica ametnikud palusid selgitust, milline protsess on vajalik muutmaks seaduslikult ühe oma sugupoole osas segaduses isiku nime ning homoseksuaalidest partnerite omandiõigusi kooskõlas konventsiooniga,” selgitas Jones. “Selle asemel, et vastata esitatud küsimustele, üritas kohus väljastada ühepoolset otsust, et Ameerika inimõiguste konventsioon nõuab homoseksuaalse abielu ja ka homoseksuaalide lapsendamisõiguse tunnustamist.”

Kohus “ületas oma pädevuse pretsedenditul moel,” ütles Jones, ignoreerides Viini konventsiooniga määratletud rahvusvaheliste lepingute tõlgendamise põhimõtteid ning usurpeerides selle asemel “iseendale volitused astuda üle riikide põhiseadustest, et kehtestada oma eelistusi.”

Homoseksuaalide väljaanne Gay Star News nimetas seda “ajaloo suurimaks abieluvõrdsust puudutavaks kohtuotsuseks.”

Osaliselt jäi eriarvamusele kohtunik Vio Grossi, kes kirjutas, et “samasooliste liite tunnustavaid seadusi ei saa liikmesriikidele kohtuprotsesside kaudu peale suruda – nõuandvast arvamusest rääkimata, mis ei ole siduv isegi arvamust palunud osapoole suhtes, rääkimata teistest liikmesriikidest.”

Grossi sõnul ei ole “ühtegi rahvusvahelise õiguse allikat, mis näeks ette riikide kohustuse tunnustada selliste homoliitude õiguslikku kehtivust.”

Kohus ignoreeris ka “Ameerika konventsiooni teksti ennast, milles leiduv ainus viide abielule piirab selle liiduna ühe mehe ja ühe naise vahel,” ütles Jones.

Kohtu korraldus “üritab jätta muljet, et võib üheainsa nõuandva arvamusega tühistada enamikus riikides kehtestatud seadused, mis defineerivad abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna,” ütles ta. “See oleks võimatu isegi siis, kui kohtu arvamus oleks antud reaalse kohtuvaidluse, mitte soovitusliku iseloomuga arvamuse vormis, kuna kohtuotsused on siduvad üksnes kohtuvaidluses osalenud pooltele.”

“Seepärast on katse kehtestada nõuandvat arvamust kõikidele konventsiooni ratifitseerinud riikidele nende siseriiklikke seadusi ümberkirjutaval kujul kõige julgem kohtuliku türannia rakendamise juhtum, mida üldse saab ette kujutada,” hoiatas Jones.

Otsus läks isegi niikaugele, et kuulutas lubatuks “polügaamsed perekonnad”.

“Regiooni rikkus ja kirjusus ilmneb ka kohtule esitatud kaasusest; kõnealuste kaasuste kaudu on kohus tunnustanud kaitstuna erinevaid perekonnakooslusi, polügaamsed perekonnad kaasa arvatud,” võib lugeda kohtukolleegiumi häälteenamusega vastuvõetud arvamuse 78. leheküljelt, mille Jones LifeSiteNewsi jaoks ära tõlkis.

Seejuures toonitatakse kohtu arvamuses, et vastuseisuga samasooliste “abielule”, mis “põhineb religioossetel või filosoofilistel veendumustel,” ei tohiks arvestada.

See “näitab selget eelarvamust religioossete veendumuste ja usklike isikute vastu,” ütles Jones.

Kohus diskvalifitseeris “mistahes põhimõtted, mille ta omavoliliselt religioosseteks nimetas, vaevumata pakkuma ühtegi juriidilist pretsedenti sellise religioonivastase eelarvamuse põhistamiseks.”

Samuti ei pakkunud kohus “ühtegi analüüsi, [mis näitaks,] et vastuseis samasooliste liitudele on tõesti teoloogiline positsioon.”

Gay Star Newsi hinnangul peavad selle otsuse tõttu üksteist riiki “võtma vastu transsooliste õiguseid tunnustavad seadused”. Kõige enam mõjutab kohtu otsus Dominikaani Vabariiki, Hondurast, Barbadost, Nicaraguat, Paraguayd ja Surinamet, sest neis ei tunnustata ei sodomiitlikku “abielu” ega nn transsoolisust.

Brasiilias ja Colombias samasooliste “abielu” ja “transsoolisust” juba tunnustatakse, samuti mõnedes Mehhiko osades.

Peruu, Panama, Guatemala, El Salvador ja Boliivia on võtnud vastu mõned “transsoolisust” toetavad seadused, kuid sodomiitlikku “abielu” seal ei tunnustata.

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!