MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgus, et 43% Eesti elanike arvates ei ole surmanuhtlus õigustatud, sealhulgas 24% inimestest leiab, et surmanuhtlus ei ole mitte kunagi õigustatud.

"Postimehe korraldatud arvamusliidrite lõunasöögil ütles professor Jüri Allik Saar Polli uuringule tuginedes, et 71% Eesti inimestest pooldab surmanuhtlust. Meie poolt tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuring aga näitab, et inimeste seisukohad ei ole nii must-valged," selgitas MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut analüütik Art Johanson.

Surmanuhtlust ei toeta 43% Eesti elanikest

"Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringus paluti inimestel vastata surmanuhtlust puudutavale küsimusele 10-palli skaalal. Vastuste järgi peab surmanuhtlust alati õigustatuks 11% elanikest ning surmanuhtlust peavad pigem õigustatuks kokku 39% vastanutest. Inimesi, kes vastasid, et surmanuhtlus pole mitte kunagi õigustatud, oli küsitlusele vastanute seas 24% ning neid, kes on pigem surmanuhtluse vastu, oli kokku 43%, lisaks ei erinenud tulemused märkimisväärselt eestikeelse ja venekeelse elanikkonna vahel," ütles Art Johanson.

4% ei osanud hinnangut anda ja 14% inimesi asetasid end skaala keskele, mis sisuliselt näitab, et 18% küsitletutest ei andnud oma hinnangut surmanuhtluse vastu ega poolt.

"Meie uuring näitas selgelt, et inimesed jagunevad surmanuhtluse küsimuses pigem pooleks ja veidi rohkem ollakse isegi surmanuhtluse vastu. Lisaks oli surmanuhtlusele täielikult vastu kaks korda rohkem inimesi kui täielikult poolt. Jüri Alliku seisukoht keskaega pürgivatest "verejanulistest" eestlastest on ilmselgelt antud andmeid vaadates liialdatud," nentis Art Johanson.

Uuringu viis läbi Turu-Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Jüri Allik: õnneks ei järgita Euroopas rahva tahet naasta keskaega

17. märtsil väljaande Postimees arvamusliidrite lõunal kõnelenud professor Jüri Allik viitas surmanuhtluse üldrahvalikule toetamisele kui tagurlikule ilmingule.

"Saar Poll tegi 2015. aastal küsitluse, millest selgus, et enamik eestimaalasi pooldab surmanuhtlust. Selle küsitluse järgi pooldas 71 protsenti vastanutest surmanuhtlust. Postimehe uudises oli lisatud, et viis aastat tagasi pooldas surmanuhtlust 62 protsenti vastanutest. Seega, kui enamik tsiviliseeritud maailma tahab surmanuhtlusest vabaneda, siis eestlased igatsevad seda taga," ütles Allik.

"Õnneks oleme Euroopa Liidus ja ei selles ega mitmes teises küsimuses järgita rahva tahet minna tagasi keskaega," lisas Allik: "Kuid märgiline on surmanuhtluse üldrahvalik pooldamine kindlasti. Kui eestlased on nii verejanulised, miks ei peaks seda olema ka nende koerad?"