Foto: Nosnibor137/Bigstockphoto.com

Hispaania Rahvusliku Statistikaameti kohaselt on suur enamus alla kolmekümneaastastest hispaanlannadest lastetud. Andmed toovad kaasa põhjendatud kartuse riigi püsimajäämise pärast, vanendab LifeSiteNews.com

2018. aasta sündimuseteemalises uuringus näitas Hispaania Rahvuslik Statistikaamet, et 18-30-aastastest hispaania naistest on 88 protsenti lastetud. Lisaks sellele ei ole 95 protsenti alla 30-aastastest meestest veel isaks saanud. Kõige kõrgem sündimuse tase on naistel vanuses 30-34 aastat. The Mayo Clinic viitab riskide suurenemisele naiste seas, kes rasestuvad peale 35. eluaastat.

Abordil on oluline roll Hispaanias registreeritud viljakuse tasemes. Juba alates 2008. aastast näitavad demograafilised ja meditsiinilised andmed aborti riigi peamise  surmapõhjusena. Perekonnapoliitika Instituudi (Institute for Family Policy) käesoleval kuul läbiviidud uuring näitas, et enam kui pooled Hispaania päritoluga teismelised emad teevad aborti, samal ajal kui välismaise päritoluga teismeliste hulgas teeb aborti vaid üks kolmest tüdrukust.

18-33-aastastest hispaania naistest on 88 protsenti lastetud. Lisaks sellele ei ole 95 protsenti alla 30-aastastest meestest veel isaks saanud.

Hispaania Rahvusliku Statistikaameti uuring kinnitas, et ainult neljandikul osalenud naistest on vähem lapsi kui nad sooviksid. Lisaks näitas uuring, et 42 protsenti naistest vanuses 18-55 said oma esimese lapse kõrgemas eas kui nad ise oleksid tahtnud. 30 protsendil juhtudest toodi laste saamise edasilükkamise põhjuseks töö, töö- ja pereelu tasakaalustamine või rahalised küsimused.

Kõnealune uuring kinnitas ka seost viljakuse ja haridustaseme vahel, näidates et kõrgema haridustasemega naistel on keskmiselt vähem lapsi. Lisaks on uuringu põhjal kodust väljaspool töötavatel naistel vähem lapsi kui kodustel naistel. Töötavate lastetute naiste protsent on suurem kui emade protsent kõigis vanuserühmades, välja arvatud 30-aastased ja nooremad. Kõige viljakamas vanuserühmas (30-34-aastaste seas) töötavad 78 protsenti lastetutest naistest, samal ajal kui selle vanuserühma lastega naiste hulgas on vastav protsent 64.

Välismaise päritoluga naistel on rohkem lapsi kui hispaanlannadel kõikides vanuserühmades ning see võib olla Hispaania populatsiooni hiljutisema aja kasvu põhjuseks. Hispaanlannad saavad vähem lapsi ja needki hilisemas eas kui välismaise päritoluga naised. Samal ajal kui välismaalastest naistel vanuses 30-34 on keskmiselt 1,2 last, on see arv Hispaania päritoluga naiste seas vaid 0,69 ja seega kaugelt madalam normaalsest rahvastiku taastootmise tasemest. Suur erinevus Hispaania ja välismaise päritoluga naiste vahel on ka lastetute naiste lõikes: 25-29-aastaste hispaanlannade hulgas on neid 83 protsenti, samas vanuses välismaise päritoluga naiste seas aga 55 protsenti.

Statistikaamet leidis, et Hispaania populatsioon kasvas 2018. aastal veidi, natuke rohkem kui 47 miljonini, millest hinnanguliselt 10 protsenti moodustavad välisriikides sündinud inimesed (see protsent on viimastel aastatel suurenenud).

Põlishispaanlaste populatsioon näitas aga vananemise märke: elanike keskmine vanus on 44. See number oleks aga tunduvalt kõrgem, kui poleks arvestatud välismaise päritoluga elanikke, kelle keskmine vanus on 36. Välismaise päritoluga elanike keskmise vanuse arvutamisel on võetud arvesse ka prantsuse, inglise ja saksa päritoluga pensionärid, keda Hispaanias on väga palju. Hoolimata sellest on see (keskmiselt 36 aastat) väga madal, mis näitab, et seal on väga palju noori. Teine tähtis erinevus välismaalaste ja hispaanlaste vahel on järgmine: vaid 34 protsenti põliselanikest on vanuses 16-44, samas kui välismaalaste hulgas ulatub see protsent koguni 55-ni.