Austraaliast on saanud politseiriik. Foto: Bigstockphotro

"Tuvasta ja häiri" nime kandev seadus annab Austraalia valitsusele juurdepääsu kodanike sotsiaalmeedia ja e-maili kontodele. Seadus lubab võimudel omavoliliselt lisada, kustutada ning saata sõnumeid ilma konto omanike loa ja teadmiseta.

Austraalia parlament võttis äsja vastu ajalooliselt pretsedenditu seaduse, mis annab föderaalpolitseile piiramatud volitused Austraalia kodanike järgi nuhkimiseks. Eesmärgi saavutamiseks on võimudel tulevikus võimalik häkkida kodanike sotsiaalmeedia ja e-mailide kontodele ilma nende teadmata – seda olukorras, kus kodanikke kahtlustatakse ükskõik millises "kriminaalses tegevuses". 

Totalitaarne "Tuvasta ja häiri" seadus loob kolm eri liiki andmete häirimise mandaati, mida föderaalpolitsei ja Austraalia kriminaalluure komisjon saab kasutada kodanike digitaalsete platvormide sisu kopeerimiseks, kustutamiseks ja modifitseerimiseks. 

Seadus annab valitsusele õiguse esineda konto omaniku nimel ning saata tema elektroonilistele korrespondentidele sõnumeid tema teadmata. 

Seadus läbis senati ülekaaluka häälteenamusega ning seda vaatamata sellele, et seadusele ei kirjutatud juurde mingisuguseid turvagarantiisid, mida soovitati parteide ülese ühendkomitee poolt. 

Politseil on tulevikus võimalik oma senitundmatuid volitusi kasutada ilma, et selleks oleks vaja ühegi kohtu orderit. Selleks piisab valitsuse enda administratiiv-apellatsioonide tribunali volikirjast. 

Kui seadust 2020 augustis esmakordselt tutvustati, väitis valitsus, et selles sisalduvaid volitusi hakatakse tulevikus kasutama üksnes  selleks, et võtta sihikule "tõsised seaduserikkumised" nagu terrorism, narkokaubandus ja lasteporno. 

Arvestades Austraalia ühiskonna argipäeva aga kõigest aasta hiljem – inimesi vahistatakse oma kodudes väevõimuga politsei poolt, ehitamisjärgus on vaktsineerimislaagrid ning vaktsiinide suhtes kriitiline kõne on kuulutatud kuriteoks – võib arvata, et "tõsiste seaduserikkumiste" nimistu hakkab olema laialt tõlgendatav mõiste.

Toimetas Adrian Bachmann