Piiskop Makarios. Foto: EAÕK

Mitmeid aastaid Eestis tegutsenud piiskop Makarios on oma uues ametis Austraalia Kreeka peapiiskopkonna vaimuliku juhina asunud sündimata laste eluõiguse kaitsele ning mõistnud hukka New South Walesi osariigis plaanitava eelnõu, mis lubaks vanematel oma lapsi tappa kuni sünnihetkeni.      

Eesti õigeusklike seas tuntud peapiiskop Makarios, praegune Austraalia Kreeka peapiiskopkonna vaimulik juht, avaldas 31. juulil seisukoha, milles mõistab hukka Austraalia New South Walesi osariigis peetava plaani uue abordiseaduse osas.

Olles olnud vaid kuu aega oma piiskopitoolil, on ta tõstnud oma hääle inimvaenuliku surmakultuse vastu, täites nõnda oma kohust ülemkarjase ametis, milles ta on tõotanud seista Kristuse õpetuse ja koguduste kestmajäämise eest.

Plaanitava eelnõu kohaselt oleks abort lubatud ükskõik millisel põhjusel kuni 24. rasedusnädalani ja kuni sünnini kahe arsti nõusolekul. Arstid on eelnõu järgi kohustatud suunama abordivõimalust otsivaid naisi teiste arstide juurde.

Abordiseadused on Austraalias osariikide eneste reguleerida ja föderaalseadustega seda ei reguleerita.

New South Walesi tervishoiuminister Brad Hazzard on seisukohal, et senine seadus vajab modifitseerimist sarnaselt teistes osariikides korda saadetule.

New South Walesis on abort siiani kriminaalselt karistatav, kuigi selle seaduse muudatused aastal 1971 ja 1995 teevad praegu karistamise abordi läbiviimise eest peaaegu võimatuks.

Seadusetegijad otsivad nüüd võimalust dekriminaliseerida loote tapmine täielikult.

Peapiiskop Makarios ütleb seisukohavõtus järgmist:

„Armastatud õed ja vennad Kristuses!

Suure südamevaluga oleme teada saanud, et sünnimomendini aborti lubav seadus on sellel nädalal esitatud New South Wales’i parlamenti kiirelt, ootamatult ja ilma avaliku aruteluta. Täpsemalt lubaks see abordi ükskõik millisel põhjusel, kuni loode on viie ja poole kuu vanune ja kuni sünnini kahe arsti nõusolekul. Arstid on kohustatud ka suunama abordivõimalust otsivaid naisi teiste arstide juurde.

Ortodoksne kristlik usk ja traditsioon õpetavad ühemõtteliselt, et elu saab alguse eostamisel, et sündimata (inimese) elu on püha ja lõpmatult väärtustatud Jumala poolt, ning peab seepärast olema hinnatud samaväärselt, nagu me naudime omaenda olemist.

Traagilisel moel on kaitsetute, sündimata laste õigust elule rikutud kasvavas tempos hoolimata teiste inimõiguste kaitsmisest ja edendamisest.

Koos  teiste kirikujuhtidega olen juba saatnud kirja New South Walesi peaministrile, paludes temalt aega korralikuks avalikuks konsultatsiooniks, enne kui see seadus esitatakse arutlusele.

Samuti me palume kogu hingest austatud parlamendiliikmeid avaldama oma opositsiooni sellele seadusele ja toetama haavatavaid, lapseootel emasid, pakkudes neile abordi alternatiive.

Palume alandlikult ja tungivalt iga Kiriku liiget ja vastutavat isikut, kes hindavad elu pühadust, paluda oma esindajat parlamendis vastustada seda seadust. See on nende püha kohus.”

Praegu Sidneys resideeriv peapiiskop Makarios tegutses eelnevalt Eestis. Ta tegeles Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku haridusküsimustega, pidades loenguid EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis.

Objektiivis on toodud ära temaga tehtud intervjuu „Sünnieelsest olukorrast, elust ja lahkumisest. Mõtteid piiskop Makarioselt“.

Eesti keelde on tõlgitud ka tema raamat „Mu elu Issand ja Valitseja. Eetilised ja vaimulikud mõtisklused.“ Selle Suure Paastu aega asetuva mõtisklustetsükli tutvustuse leiab samuti meie portaalist kirjatükist.

Pereraadio arhiivist leiab saate „Külalistestuudio: Piiskop Makarios – Kristuse sulane“, milles Makarios räägib oma äärmiselt sisukast ja mitmekülgsest elust, ning samuti meie kaasaega puudutavatest väljakutsetest.

Tõlkinud ja toimetanud Roland Tõnisson.