Illegaalsed sisserändajad Kreeka-Türgi piiril Foto: Bigstockphoto

Euroopa ägab kontrollimatu illegaalse sisserände all ja kohati on riikide ressursid migrante vastu võtta juba piiri peal või üle selle. Samal ajal vaatab EL passiivselt olukorda pealt. Austria lõi selja sirgeks ja ähvardab EL-i migratsioonialast tippkohtumise blokeerida, kui seal ei ole plaanis võtta vastu ja teostada tõsiseltvõetavaid meetmeid sisserände takistamiseks, vahendab Die Welt.

„Asüülisüsteem on kaputt," sõnas Austria kantsler Karl Neuhammer. „Ei piisa enam tühjadest sõnadest. On vaja lõpuks selget ja arusaadavat tunnistamist, et välispiiri kaitset tuleb tugevdada ja Euroopa Liidu eelarvest eraldataks selleks vastavad rahalised vahendid."

Vastasel juhul ei kirjuta Austria Euroopa Nõukogu vastavatele otsustele alla, kui need pole piisavalt jõulised. 

„Sellest teemast on piisavalt räägitud, lõpuks peavad järgnema konkreetsed sammud," lisas Neuhammer. „Oli viimane aeg, et sisseränne tuli taas Euroopa Nõukogu päevakorda, aga nüüd on küsimus selles, kas järgnevad ka konkreetsed meetmed."

Neuhammeri sõnul on ka teised riigi väga kriitilised nii olukorra kui ka EL-i leige käitumise osas. „Et asüülisüsteem on kaputt, seda näevad sarnaselt meile ka mitmed teisedki EL-i liikmesriigid. Seetõttu oleme me koostanud ühise kirja Euroopa Nõukogu presidendile Charles Michelile ja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile."

Kirjale kirjutasid peale Austria alla veel seitse riiki – Taani, Eesti, Leedu, Läti, Malta, Kreeka ja Slovakkia. Kirjas nõutakse konkreetsemaid toetusi sisserändajatega toimetulekuks ning Euroopa Piiriagentuuri Frontexi tõhusamat tegutsemist välispiiri kaitsel. 

Kirjas rõhutatakse ka vajadust tõkestada inimsmugeldajate äri, kes inimesi illegaalselt Euroopasse organiseerivad, samuti peetakse oluliseks regulatsioonide muutmist nii, et illegaalseid sisserändajaid oleks lihtsam lähteriikidesse tagasi saata.

Toimetas René Allik