Austria ülemkohtu hoone Foto: kuvatõmmis internetist

Austrias otsustas kohus, et naine, kes lasi oma sugu "muuta", saab jääda pensionile siiski 65-aastaselt ehk pensioniea piiri kohaselt, mis kehtib meestele, vahendab Austria ringhääling (ORF).

Naine, kes lasi endal 2017. aastal eemaldada rinnad ja munasarjad, soovis 2020. aastal, mil ta sai 60. aastaseks, jääda pensionile vastavalt naistele kehtestatud pensionieale, kuigi ta oli tsentraalsesse pensioniregistrisse pärast "soomuutmist" kantud mehena. Austria pensionikindlustusamet lükkas tema taotluse tagasi, olles seisukohal, et tema suhtes kehtib meestele seatud pensioniiga. 

Naine kaebas ameti otsuse kohtusse, kuna tal olevat endiselt primaarsed naise suguorganid, nii et teda tuleks kohelda naisena ja tal on ka "tüüpiline naisele omane töötamise lugu". See, et pensioniea arvestamisel arvestatakse ainult tsentraalse pensioniregistri andmeid, on tema arvates vastuolus võrdse kohtlemisega ja diskrimineerib naisi, kes võtavad "soomuutmise" ette enne 60. eluaastat.

"Austria õiguskord ja ka sotsiaalne elu lähtuvad sellest, et iga inimene on kas mees või naine", selgitas Austria kõrgeim kohus oma otsust ja lisas, et asjaolu, et naisele ei tehtud suguelundite korrigeerimise operatsiooni, ei tähenda seda, nagu teda tuleks pensioniseaduse järgi kohelda naisena. Määravaks jääb see, et naine kanti pensioniregistrisse mehena. 

Toimetas René Allik