Author: Khadija Khan


Islamism Euroopas

Euroopa moslemite suure enamuse loid reaktsioon tõusvale terrorismi- ja vägivallalainele on andnud oma panuse poliitilisse kursimuutusse.