Soome president Sauli Niinistö. Foto: Scanpix

Soomes on käimas protsess Päivi Räsäneni üle, mida võib pidada organiseeritud tagakiusamiseks. Sellesse on kaasatud meedia ja riiklikud struktuurid. Toimuvat nähakse soovina luua pretsedent, millega piirata kristlaste sõna-, usu- ja arvamusvabadust või vähemalt luua hirmuõhkkond. Millises riigis, millises õhkkonnas hakkavad elama meie lapsed ja lapselapsed, küsib Soome poliitik Pasi Mustonen avalikus kirjas oma maa presidendile. 

Härra vabariigi president Sauli Niinistö!

Apelleerin Teie mõjuvõimule ja tahan käesolevas kirjas tuua esile selle, mis Soomes just praegusel hetkel rõhub eelkõige kristlaste südant. Meil on mure, et Soomes ollakse piiramas sõna-, usu- ja arvamusvabadust. Esitan selle Teile eraisikuna, sest paljud kardavad praegusel ajal ega julge või soovi enda nimel sõna võtta. Väga kergesti mõistetakse inimene praegusel ajal teiste poolt hukka. Elame kummalisel ja keerulisel ajal.

Just praegu on käimas protsess, mille ohvriks on langenud rahvaesindaja Päivi Räsänen. Tema vastu on praegu algatatud neli eeluurimist. Politseiametnikud ei ole neile eelnenud ülekuulamiste alusel näinud põhjust esitada süüdistust. Ometigi on peaprokurör Raija Toiviainen andnud korralduse alustada nelja juhtumi osas eeluurimised.

See ei ole enam kooskõlas kodanike õiglustajuga raamidesse ning seda peetakse organiseeritud tagakiusamiseks, millesse on kaasatud ka meedia ja riiklikud struktuurid. Enamasti peetakse seda sooviks luua pretsedent, mille abil piirata kristlaste sõna- usu- ja arvamusevabadust või vähemalt luua hirmuõhkkond.

Toimuv on pälvinud ka palju rahvusvahelist tähelepanu ning nüüd jälgitakse hämmastusega, mis ühel kristlikul maal, Soomes, on toimumas. Raija Toiviaineni vastu on õiguskantslerile esitatud mitmeid kaebusi. Arenemas on protsess, mille kõrval pagulasprobleemid on üsna väike mure.

On kahetsusväärne, et kristlus kaotab kodanike jaoks oma tähtsust kodanike. On märgtava seegi, et need, kes soovivad oma elule vaimulikumat dimensiooni kui seda suudab pakkuda evangeelne luterlik kirik, siirduvad erinevate vaimsete liikumiste rüppe.

Usust võõrdunud inimestele tunduvad paljud Piibli väljendid ränkadena, ehkki tegemist on tavapärase piiblitekstiga – näiteks väljendid „patt“ ja „häbi.“ Tõstsin need sõnad esile, sest nende kasutamise pärast on algatatud üks Päivi Räsäneni vastu suunatud uurimine. Kui inimesed ei ole harjunud neid sõnu kuulma, võib olla arusaadav, et kellegi jaoks võivad sellised sõnad tunduda solvavana.

Pisut liialdades tundub, et kahjuks on sõna “patt” ka evangeelse luterliku kiriku jaoks liiga karmikoeline. Nüüdseks on selge, et luterlik kirik ei hakka vähemalt piiskoppide poolt Päivi Räsäneni selles protsessis toetama, kuna ei soovita menetluses olevaid asju nimetada patuks. Sedavõrd kaugele on teineteisest eemaldunud meie rahvakiriku ja mitmete kristlike liikumiste arusaam Piibli tõlgendamisest.

Meie rahva ilmalikustudes ei ole vaja imestada, et tehakse kuriteoteateid Päivi Räsänenist, ehkki ta räägib vaid lähtuvalt oma veendumustest. Kuigi enamus vaimulikke liikumisi ja kirikuid peab abielu mehe ja naise vahelise liiduks ja samasooliste suhteid patuks. See ei tähenda siiski, et halvustaksime teistsuguseid inimesi või tahaksime neid solvata. Kahjuks ütleb meie kallis rahvakirik sellest abielukäsitusest piiskoppide suu läbi lahti.

Minu kirja peamine sõnum on järgmine: Meie, kristlased, soovime, et võiksime Soomes edaspidigi elada usklikena rahus ja kasutada Piiblit meie juhtnöörina ning et meid ei hakataks selle pärast teiste inimeste ega ka ametnike poolt kiusama. Mõtleme ka oma laste ja lastelaste tulevikule – millisel maal ja millises õhkkonnas saavad nad siin elada. Palume ka selle pärast, et Päivi Räsänen saaks rääkida vabalt vastavalt oma veendumustele.

Lõpetuseks avaldan meie soovi, et Jumal õnnistaks rohkelt Soome rahvast nagu Teiegi, härra vabariigi president, alati soovite uusaasta kõne lõpetuseks.

Lugupidamisega,

Pasi Mustonen
Pedagoogika magister, evangeelse luterliku kiriku liige
Koonderakonna liige
Kerava

Autori blogikirjutise tõlkis Roland Tõnisson