2023. aasta 15. oktoobril avati raudteeliin Lvovi ja Varssavi vahel Foto: Scanpix

Eurostati andmed osutavad, et Ukrainast on alates Venemaa sissetungist 2022. aasta veebruaris Euroopa riikidesse nii seaduslikult kui ebaseaduslikult elama asunud 650 000 meest.

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostati andmed näitavad, et 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ja lisaks Šveitsis, Liechtensteinis ning Norras elab täna üle poole miljoni meessoost ukrainlase, kellest paljudel pole selleks vajalikke dokumente, vahendab BBC Ukraine.  

Saksamaal arvatakse hinnanguliselt elavat 100 000 ja Austrias vähemalt 14 000 vajalikke dokumentideta Ukraina meest, kes on riiki sisenemiseks kasutanud kas võltsitud dokumente või inimkaubitsejate abi. 

Ukrainas kehtiva sõjaseaduse alusel pole meestel vanuses 18 kuni 60 aastat, kui üksikud erandid välja arvata, õigust riigist lahkuda, sest neid võidakse kutsuda väeteenistusse.

Statistikas ei täpsustata, kui palju on 650 000 mehe seas neid, kes on Ukrainast lahkunud seaduslikult. Väeteenistusse ei pea näiteks minema mehed, kellel on kolm last või kes on invaliidid. Samuti ei täpsusta Eurostat, kui palju on Euroopasse jõudnud mehi, kes on pärit Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud aladelt.

Ukrainal on viimasel ajal raskusi vajaliku hulga sõdurite värbamisega. Ukrainaga piirnevate riikide ametkonnad väidavad, et alates sõja algusest on neisse riikidesse ebaseaduslikult ja erinevatel viisidel saabunud vähemalt 20 000 Ukraina meest, kes pelgavad sõtta minekut. 

Augustis avastasid Ukraina jõustruktuurid suuremahulise sõjaväeteenistusest hoidumise korruptiivse skeemi, mille kaudu said mehed osta võltsitud tervisetunnistusi. Üks võltsitud tervisetõend, mis kuulutas mehe invaliidiks ja sõjaväeteenistuseks kõlbmatuks, maksis 7000 kuni 10 000 dollarit.

ÜRO hinnangul on alates Venemaa sissetungist Ukrainast lahkunud kokku 6,2 miljonit inimest.

2021. aastal oli Ukraina rahvaarv 41 miljonit. Tänaseks on riigis jäänud inimesi järele ligikaudu 35 miljonit ja Euroopa Liidu Hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus (ERCC) hoiatab, et järgmise 30 aasta jooksul võib Ukraina elanikkond väheneda 29 miljoni inimeseni.

Toimetas Karol Kallas