De Civitate toob ära Varro Vooglaiu kriitilise kirja BNS-i vastutavale peatoimetajale Kalev Korvile, seoses BNS-i poolse SAPTK poolt tellitud TNS Emori uuringu tulemuste manipulatiivse ja otseselt valeliku kajastamisega.

Lgp Kalev Korv!

Pöördun Teie poole seonduvalt kahetsusväärse asjaoluga, et BNS-i poolt koostatud kajastus SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tellitud ja TNS Emori poolt läbiviidud uuringust “Elanikkonna hoiakud homoseksuaalsete suhete õigusliku reguleerimise teemal” on mitte üksi tendentslik ja eksitav, vaid sisaldab ka otseseid valesid.

1. "51 protsenti eestimaalastest ei poolda üldse homoseksuaalse paari kooselu riiklikku tunnustamist perekonnana, seejuures võib antud protsent olla statistilise vea korral ka vaid 47,9."

Tendentslikult on toodud ainult võimaliku statistilise vea alumine piir, vaikides selle ülemisest piirist: nimelt võib sarnane uuring anda statistilise vea piires tulemuse 47,9% – 54,1%.

2. "Homoseksuaalseid suhteid peab pigem ebanormaalseks 19 protsenti küsitletuteist"

a) Uuringus ei küsitud homoseksuaalsete suhete normaalsuse kohta, küll aga nende moraalsuse kohta. Seda võib pidada "keelevääratuseks".
b) On püütud tendentslikult näidata vastuseisu väiksemana, kui see tegelikult on, tuues esile ainult nende protsendi, kes peavad homoseksuaalseid suhteid "pigem ebamoraalseks" ja vaikides sellest, et neid peavad "täiesti ebamoraalseks" 36% küsitletutest.

3. "Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijad pidasid aga homoseksuaalseid suhteid oluliselt sagedamini täiesti moraalseteks, nad pooldasid täielikult homoseksuaalse paari kooselu riiklikku tunnustamist perekonnana ja neile lapsendamisõiguste andmist."

Uudise autor valetab, väites, et "nad [SDE valijad] pooldasid täielikult homoseksuaalse paari kooselu riiklikku tunnustamist perekonnana ja neile lapsendamisõiguste andmist." Tegelikult oli uuringu kohaselt SDE valijate seas neid, kes täielikult pooldasid homoseksuaalse paari riiklikku tunnustamist perekonnana ainult 22%, ja neid, kes pooldasid täielikult homoseksuaalsetele paaridele lapsendamisõiguse andmist ainult 16%.

Tähelepanuväärne on see, et BNS on ainuke ajakirjanduslik organisatsioon, mis on meie uuringu tulemusi kajastanud nii moonutatud viisil. See, et ühte uudislukku on koondunud nii mitmed väga põhimõttelised eksimused ja et need kõik on ühesuunalised, lubab arvata, et tegu on sihiliku püüdlusega moonutada avalikkuse arusaamist kõnealuse uuringu tulemustest.

Selline käitumine ei ole mitte kuidagi ühitatav BNS-i enda eetikakoodeksiga mille kohaselt peaks BNS olema sõltumatu ja usaldusväärne uudisteagentuur, mis loob kõrge kvaliteediga täpseid ja objektiivseid uudiseid. Sama selgelt on BNS-i poolne uuringu kajastus otseselt vastuolus (BNS-i eetikakoodeksi punkt 4 kohaselt BNS-ile siduva) Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi järgmiste punktiga 1.4., mille kohaselt ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Samuti seab nii moonutatud ja valeliku kajastuse edastamine kahtluse alla kõnealuse uudisloo autoriks oleva ajakirjaniku Martin Gorrise professionaalsed ja eetilised standardid.

Loodame, et lähtudes oma eetikakoodeksi punktist 10 BNS tunnistab oma viga ja parandab selle, avaldades valeinfo leviku tõkestamiseks võimalikult kiiresti uudise, kus on selgelt vabandatud selle pärast, et esimene uudis oli eksitav ja sisaldas otseseid valesid. Loodame, et tagate oma viga tunnistavale uudisele vähemalt sama kõlapinna, mille omandas eksitav ja valesid sisaldav uudis.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks