Andrus Ansipi tiimi liige Jörgen Gren oli parandustega avaldatud digidokumendi kallal kõvasti tööd teinud. Foto: Scanpix

Interneti üle kontrolli kavandav Euroopa Komisjon koges projekti vahekokkuvõtet avaldades kohmetust, kui video- ja dokumendilingid keeldusid käivitumast.

Veidi hiljem tõrkus graafika, kirjutab Daily Express. Infoteenuse RAPID kaudu avaldatud dokument juhatas aga huvilised vaatama töiste parandustega “mustandit.”

Mustandist oli näha, milliseid muutusi dokumenti tehtud oli – ning kelle poolt.

Jälgitavalt oli läbi kriipsutatud ridade kaupa teksti.

Muuhulgas oli täielikult eemaldatud lause, et “edendada tuleks ühenduvust satelliittehnoloogiate kaudu, eriti kaugetes piirkondades.”

Ning komisjon lubas keskenduda “mehhanismidele ja tehnilistele lahendustele lubamatu (ingl. k. illegal) sisu eemaldamiseks.”

Fraas “tehnilistele lahendustele” oli lisatud alles läinud nädalal.

Pahempoolsete vaadetega europarlamendi liige Julia Reda (Saksamaa) ütles, et silmas on peetud tsenseerimist.

“Lubamatu sisu eemaldamine on võimalik ainult kahel viisil,” ütles Reda. “Kas keegi inimene kontrollib sisu või võetakse see maha automaatse filtriga. Seetõttu viitab “tehnilised lahendused” selgelt filtritele.”

Valdav osa muutustest oli peasekretariaadi töötaja Ann-Sofie Ronnlundi ja Andrus Ansipi tiimi liikme Jörgen Greni töö.

Ansip valmis viskuma võitlusse võltsuudiste vastu