Foto: Bigstockphoto

Tuntud konservatiivne ajakirjanik Daniel Horowitz kirjutab väljaandes Conservative Review, kuidas moraalsed arstid saavad süstikohustuse eiramise eest karistada. 

Lex iniusta non est lex: ebaõiglane seadus ei ole seadus.

Seitsekümmend viis aastat tagasi otsustati Nürnbergi tribunali poolt, et mitte eales enam ei sooritata inimolevuste peal meditsiinilisi katseid ilma nende nõusolekuta. Kõik on tore, aga täna on viis ja pool miljardit inimest ühe eksperimendi käigus ära süstitud ainetega, mis on tapnud ja invaliidistanud miljoneid inimesi. Samuti on kaduviku teele saadetud teadliku nõusoleku põhimõte.

Kõik valitsusametnikud, ravimitööstuse juhid ja arstid, kes olid kaasatud maksumaksja raha eest avalikkuse petmisesse ning sundisid inimkonda laskma endasse süstida ohtlikke aineid, on vastutusest vabastatud. Samal ajal üks arst, kes võttis oma Hippokratese vannet tõsiselt ja päästis sedasi süstidest ligi 2000 patsienti (seda nende teadmisel ja nõusolekul), seisab silmitsi tõsiste Ameerika Ühendriikide föderaalsüüdistustega vandenõus, mille sisuks on inimesi petva valitsuse petmine. 

Meile kõigile meeldib teha suuri sõnu. Meile meeldib arvata, et kui me oleksime elanud 1930. aastate Saksamaal, siis me oleksime kindlasti hakanud vastu seal tärkavale genotsiidile, mis muuseas algas meditsiinikatsete ja sunnitud steriliseerimisega. Kuid nagu suurem osa teadlaseid ja arste tegid koostööd Kolmanda Reichiga, nii ka pea kõik tänapäeva arstid läksid kaasa Neljanda Reichiga ja sundisid oma patsiente osalema ohtlike süstitavate ainete katsetustes, tehes seda "täites ainult korraldusi" ning "järgides teadust".

Utah osariigist pärit suurte kogemustega ilukirurg dr Kirk Moore riskis oma elatise ja karjääriga, kui otsustas järgida Nürnbergi koodeksi põhimõtteid. Kuid vaatamata kõigele, mida me Covidi süstide kohta tänaseks teame, mis peaks Moore'ile tagama tema väidetavate julgete tegude eest Presidendi Vabaduse Medali (USA riiklik autasu; Presidential Medal of Freedom), on ta uurimise all, kuna ta hävitas süstitavaid aineid, mis lubati turule ainult tänu valitsuste korruptsioonile.

Käesoleva aasta jaanuaris esitati dr Moore'ile, tema kliiniku töötajatele ja naabrile süüdistus föderaalvalitsuse petmise vandenõus, kuna pakkus ligi 2000 patsiendile päris süstiainete asemel soolalahust, kirjutas neile selle peale süstituse tõendi, ning kallas "vaktsiinid" kraanikausist alla. Teda ei süüdistata patsientide petmises. Ta ei süstinud mitte kunagi teadmatuses patsientidele päris ainete pähe soolalahust. Need kõik olid inimesed, sealhulgas lapsevanemad, kes otsisid meeleheitlikult võimalust genotsiidi mõõdus ohvritega, põhiseaduse vastasest, ebainimlikust ja ebamoraalsest süstisunnist pääseda. Nende sooviks oli elada oma elu, jäädes kõnealusest kohutavast tehnoloogiast puutumata.

Prokurörid süüdistavad dr Moore'i ja tema meeskonda, kes töötavad Utah Ilukirurgia Instituudis (Plastic Surgery Institute of Utah), näitemängus, mis leidis aset 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembrini, mille käigus nad süstisid näiliselt Covidi vastu ära 391 last ja manustasid inimestele 524 Pfizeri-, 64 Moderna– ning 958 J&J täiskasvanutele mõeldud doosi. Süüdistus põhineb kliinikule eraldatud dooside hulgal ja see on esitatud tükk aega peale asjaolude selgumist, mis näitavad, et need süstid on inimestele ohtlikud. Ometigi tahetakse viieks aastaks föderaalvanglasse saata Moore, mitte Pfizeri ülemused.

Ameerika Meditsiiniühenduse (AMA) ravi osutamise reeglid näevad ette: "Kui arstid usuvad, et seadused rikuvad eetilisi väärtuseid või on ebaõiglased, siis nad peaksid nägema vaeva seaduste muutmise nimel." Reeglistik lisab sinna juurde, et "eksperimentaalsetes ebaõiglaste seaduste tingimustes peab eetiline vastutus olema arstide jaoks tähtsamal kohal kui seadusega arstidele pandud kohustused". See punkt saab olema Moore'i kaitsestrateegia üheks alustalaks, kui kohtus tõestatakse ära, et ta süstis inimestele soolalahust nende teadmisel ja soovil.

See on irooniline, et Moore'i süüdistakse võltsvaktsiinipasside väljastamise väiksemahulises kelmuses, mille eest ta teenis 98 000 dollarit. Ilukirurg ise vaidleb sellisele süüdistusele tuliselt vastu ja kinnitab, et ta süstis soolalahust inimestele täiesti tasuta ja kui need talle raha pakkusid, palus ta teha annetuse ühele meditsiinivabaduse eest seisvale vabaühendusele. Moore'il on edukas ilukirurgia äri ja tema jaoks oleks absurdne nii väikese raha eest oma elatis ning vabadus kaalule panna. Tema jutt on seda usutavam, et ta ravis patsiente Covidist alates 2020. aasta märtsist tasuta ehk ei esitanud kindlustusele selle eest kunagi arveid. Tal ei olnud vaja teha oma kliinikust esmaabi andmise asutust, kuid ta tegi seda elude päästmise nimel kõigest hoolimata. Tegemist on kangelasega. 

Võrdleme dr Moore'i väidetavaid "kuritegusid" dr Janine Rethy'ile esitatud süüdistustega. Dr Rethy on Washington DC Georgetowni MedStari Ülikooli Haigla Kogukonnapediaatria osakonna juhataja. Columbia piirkonna kõrgemale kohtule esitatud kaebuses süüdistatakse dr Rethy'it, et ta süstis ebaseaduslikult NaTonya McNeili poega ja tütart, kes on alaealised, väidetavalt Covidi vastu aitavate ainetega ilma McNeili nõusolekuta. Ta valetas sealjuures lastele, et neile on seda süsti vaja, kuna muidu ei lubata neil käia koolis. 

Peale selle, et dr Rethy süstis lapsed ära ilma vanemate nõusolekuta, ei andnud ta sellest ka pärast protseduuri vanematele teada. 16-aastane tütar ja 14-aastane poeg rääkisid emale, kuidas arst rääkis neile, et nad on sunnitud laskma ennast süstida selleks, et käia koolis. See oli valetamine, kuna süstimise ajal USA pealinna koolides vaktsineerimissundi ei olnud.

Miks FBI ei uuri viimati mainitud arsti tegevust, kuna ta rikkus teadliku nõusoleku põhimõtet ja süstis lastele ohtlikku toodet? Miks ei räägi sellest arstist meedia? Miks uuritakse dr Moore'i, kes süstis patsientidele soolalahust nende endi nõusolekul ja aitas neil pääseda ohtlike ainete käest?

Käes on aeg asjad õigele rajale tagasi juhtida ja karistada tuleb arste, kes Nürnbergi koodeksit rikuvad ning autasustada neid, kes seda järgivad. Utah seadusandjad peaksid tunnustama dr Moore'i ja tema tööd patsientide ravimisel ning tema teadliku nõusoleku põhimõtte järgimist. Utah föderaalametnikud peaksid võtma ära raha Moore'i süüdistavalt prokuratuurilt ja esitama ta Kongressi Kuldmedalile selle eest, et ta on päästnud suure hulga inimeste elud. Samal ajal peaks süstitavate ainete tootjatelt võtma ära neile vaktsiinikahjude korral tagatud puutumatus ja vastutuskaitsed (liability protections).   

Ühel päeval peavad süstikahjustusi põhjustanud inimesed vastutama. Küsimuseks on, kas seda tehakse enne kui hävitatakse veel lisaks suure hulga inimeste tervis, või pärast seda.

Tõlkis Karol Kallas