Kuigi "terviseeksperdid" kutsuvad inimesi SARS-CoV-2 Omikroni tüve avastamise peale ennast vaktsineerima, jagub siiski kahtlusi, et Covid-19 läbi põdenud inimeste vaktsineerimine nõrgestab nende loomulikku immuunsust. Foto: Scanpix

Meediaportaali The Blaze vanemtoimetaja Daniel Horowitz teeb ülevaate mitmest teadusuuringust, mis näitavad, et vaktsiinid, mis tekitavad immuunvastuse vaid ühe viiruse valgu vastu, mida süstitakse kogu elanikkonnale, võivad muuta viiruse hullemaks ja märgatavalt kahjustada inimeste loomulikku immuunsust.

Paljudes eluvaldkondades kehtib reegel, et pool leivakääru on parem kui leiva puudumine. Kuid vaktsiinide puhul võib olukord olla vastupidine. Pooltõhusad vaktsiinid, mida süstitakse kogu elanikkonnale, võivad teha viiruse hullemaks ja  märgatavalt kahjustada inimeste loomulikku immuunsust. Mille tõttu peaks igasuguste "lekkivate" vaktsiinide – vaktsiinid, mis ei tekita täielikku kaitset ja ei lõpeta levikut –, mis annavad väidetavalt "mõningase" kaitse, õigustamine tegema kõik äärmiselt murelikuks. Selline seisukoht on üks oktoobri lõpus avaldatud Inglismaa (Ühendkuningriigi osa) Terviseameti (Public Health England; PHE) uuringu järeldusest.  

PHE ülevaate "42. nädala Covid-19 vaktsiinide jälgimise raport" (COVID-19 vaccine surveillance report Week 42) 23. leheküljel avaldavad Inglismaa terviseametnikud šokeeriva "leiu". Nende hinnangul alahindavad seroloogia testid inimeste eelnevate Covid-19 nakatumiste hulka, kuna "hiljutised Ühendkuningriigi Terviseturvalisuse Agentuuri (UK Health Security Agency; UKHSA) vaatlusandmed paistavad osutavat, et inimestel, kes saavad [Covid-19] nakkuse peale kahte vaktsiinidoosi, on N antikehasid organismis vähem". Teiste sõnadega: on olemas põhjendatud kahtlus, et vaktsiin vähendab oluliste N antikehade, mida inimese organism loomuliku nakatumise järel toodab, hulka organismis.  

Tänaseni on kehtinud eeldus, et Covid-19 läbi põdemine annab tõhusa immuunsuse, mille vaktsiinidega võimendamine tekitab ainult asjatuid kõrvalnähtude riske. Kuid mis saab siis kui leiab kinnitust viidatud uuringus esitatud kahtlus, et vaktsiinid tegelikult nõrgestavad juba saavutatud loomulikku immuunsust?    

Ohule, et vaktsineerimine võib vähendada eelnevast nakatumisest saadud kaitset, on viidanud ka varasemad uuringud. Märtsis avaldasid New Yorki Mount Sinai haigla ja Madridi Hospital La Pazi meditsiiniteadlased uuringu, mis näitas, et vähemalt Pfizeri Covid-19 vaktsiini teine süst võib vähendada T-tappurrakkude võimekust. Teadlased tuvastasid peale vaktsineeritud inimeste grupi, kellest osad olid varem haiguse läbi põdenud ja teine osa ei olnud, jälgimist, et "inimestel, kellel oli varasem SARS-CoV-2 vastane loomulik immuunsus, teine vaktsiinidoos ei tõstnud humoraalset immuunsust ja põhjustas ogavalgu spetsiifilise T-tappurrakkude talitluse vähenemise". Viidatud uuringus osutatakse ka teistele teadustöödele, milles on leitud, et teine vaktsiinidoos avaldab Covid-19 läbi põdenud inimeste immuunsüsteemile pärssivat mõju. 

Kirjeldatud ja suurest hulgast teistest uuringutest-ülevaadetest võib järeldada, et vaipvaktsineerimine lekkivate vaktsiinidega, mis toodavad poolikult toimivaid antikehi, võib osutuda hoopis Trooja hobuseks, mis teeb inimesed kiiresti arenevale viirusele hulga vastuvõtlikumaks.  

Sellise asjade käigu eest hoiatab isegi Pfizeri Covid-19 lõplikult heaks kiitmata vaktsiini "Eriolukorra kasutusloa memorandum" (Emergency Use Authorization (EUA) for an Unapproved Product Review Memorandum) leheküljel 52: "tunnistatakse, et antikehade poolt tingitud haiguse võimendumine võib olla pikemas perspektiivis koos vaktsiinide väheneva tõhususega võimalik".

Samasugust muret, et vaktsiin võib Covid-19 hoopis võimendada, kinnitas ka käesoleva aasta 9. aprillil üllitatud USA  Toidu- ja Ravimiameti (FDA) jätkumemorandum (lk 40).

Tänase päeva seisuga oleme me olukorras, kus vaktsineeritud inimeste haigestumine on ületamas mittevaktsineeritute oma ja vaktsineerituid survestatakse süstima eksperimentaalsete vaktsiinide võimendavaid süste. Kui FDA avaldas 9. aprilli viidatud jätkumemorandumi, siis oli ametlikuks narratiiviks veel, et vaktsiinide kaitse ajaga ei hääbu. Mõne kuuga selgus siiski, et see hääbub väga kiiresti ja täna haub FDA juba plaani, et kuulutada inimesed, kes pole teinud kolmandat vaktsiinisüsti, vaktsineerimata inimesteks. Nii on juhtunud juba Iisraelis.

Selliste teadmiste – vaktsiini toodetud antikehade hulk väheneb kiiresti; me näeme, et hoolimata vaipvaktsineerimisest läheb olukord viiruse rindel ainult hullemaks – valguses jääb ainult küsida: miks ei ole üheks Covid-19 narratiivi suuremaks teemaks viiruse võimalik võimendumine ja inimeste immuunsüsteemi nõrgenemine vaktsiinide tõttu?

Toimetas Karol Kallas