Illustratsioon: BIgstockphoto

Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) teadlane Joseph P Murphy saatis 2021. aasta 13. augustil kaitseministeeriumi audiitorile kirja, milles tunneb muret, et SARS-CoV-2 viirusele reageerides ei arvestata nii kõnealuse vaktsiini/haiguse olemuse kui tõhusate raviviisidega. Murphy hinnangul mRNA vaktsiinid võimendavad kõnealust haigust.

Joseph P Murphy ettekande mõned olulisemad punktid:

  • Vaktsineerimine mRNA vaktsiinidega SARS-CoV-2 vastu teeb haiguse hullemaks.  
  • Vaipvaktsineerimise kava tähendab SARS-CoV-2 viiruse kiirendatud korras võimendamist.
  • SARS-CoV-2, mida Murphy nimetab oma raportis SARS-CoV-WIV, on ameeriklaste loodud rekombinantne nahkhiirte vaktsiin, või selle eelkäijast viirus.
  • SARS-CoV-WIV pääses valla, kuna koobastes elavate nahkhiirte pookimise eesmärgil anti sellele aerosooli vorm.
  • Ivermektiin, hüdroksüklorokviin ja interferoon on tõhusad SARS-CoV-WIV ravimid.
  • Humaniseeritud ja "nahkhiirestatud" hiirte asemel pandi SARS-CoV-WIV vaktsiini/viiruse katsed, kuna viirus lekkis, toime maailma rahvastiku peal.

Merejalaväekorpuse majori ja DARPA teadlase ettekanne on tõlgitud osaliselt.

[…]

Ma pole kindel, kas need, kes minu ettekandega tutvusid, said aru selle olulisusest. Vaktsiinide osas vastu võetud otsused ei paista järgivat kõnealuste dokumentide analüüsimise tulemusel saadud teadmisi. Kõige olulisem punkt on see, et SARS-CoV-2 vastab NIH-EcoHealth (NIH – National Institutes of Health; Rahvuslikud Terviseinstituudid) programmi raames Wuhanis valmistatud SARSi vaktsiinivariantidele; et kaitseministeerium lükkas projekti rahastamise ettepaneku tagasi, kuna vaktsiinid ei ole tõhusad ja selle tõttu, et ogavalkude sisestamist erinevatesse (SARS) tüvedesse peeti liiga ohtlikuks (gain-of-function; tegemist on viiruste võimendamisega); et kaitseministeerium on teinud kohustuslikuks vaktsineerimise vaktsiinidega, mis kopeerivad ogavalke, mille kasutamist peeti varem liiga ohtlikuks. Minu jaoks ja neile, kes aitasid minu analüüsile kaasa, vastab selline vaktsiinidega seotud olukord ära jätmise või kohese lõpetamise kriteeriumitele (no-go or abort criteria), kuniks ogavalkude toksilisust on põhjalikumalt uuritud. Dokumentidest leiab ka informatsiooni selle kohta, millised ravimid aitavad tõhusalt programmi SARS-CoVide vastu.  

[…]

1.SARS-CoV-2 on ameeriklaste loodud rekombinantne nahkhiirte vaktsiin, või selle eelkäijast viirus. See loodi EcoHealth Alliance'i programmi raames Wuhani Viroloogiainstituudis (Wuhan Institute of Virology; WIV). Sellele osutavad aruanded, mis puudutavad laborilekke hüpoteesi. Kõnealuse programmi üksikasjad on pandeemia algusest alates olnud salastatud. Samas üksikasjaliku programmi kirjelduse leiab EcoHealth Alliance'i (EHA) 2018. aasta märtsis DARPAle esitatud rahastamistaotlusest (DARPA PREEMPT program Broad Agency Announcement (BAA) HR00118S0017). Tegemist on dokumendiga, mida pole tänaseni avalikustatud.

Programmi sisu on esitatud äärmiselt detailselt. Peter Daszak kirjeldab samm-sammult, mida organisatsioon (EHA) kavatseb igas projekti faasis ja asukohas läbi viia. Kes on nimetatud on projektis osalevad juhtivteadlased, millised on nende rollid ja millistest institutsioonidest nad on pärit. WIV tööde rahastamiskava on omaette dokument. Antud dokumendi üksikasjadest saab tuletada, miks mittefarmatseutilised sekkumised, nagu maskid ja meditsiinilised vastumeetmed, nagu seda on mRNA vaktsiinid, hästi ei toimi. Samas on selgelt näha põhjused, miks varase ravi protokollid aitavad haigust ravida.

SARS-CoV-2 sellisel kujul nagu see levima hakkas on tõenäoliselt eelkäija, sihilikult tõvestamisvõimeline (virulentne), humaniseeritud rekombinantne SARSr-CoV, mis pöördaretati (reverse engineer) elavaks nõrgestatud SARSr-CoV nahkhiirte vaktsiiniks. Selle olemuse üle saab otsustada genoomi ja EcoHealth Alliance'i projekti konteksti järele. Kui sellele analüüsile lisada USA luure Wuhani kohta kogutud teave, siis saab pilt veelgi selgemaks.   

[…]

EHA programmi, mille nimi on DEFUSE, eesmärgiks oli projektis nakatada nahkhiired Hiinas Yunnani koobastes, kus oli leitud kinnitatud SARS-CoVide juhtumid. Väidetavalt oleks selline tegevus aidanud ära hoida järjekordse SARS-CoV pandeemia: nahkhiirte imuunsüsteeme oleks tugevdatud viisil, mis oleks ära hoidnud surmava SARS-CoV esile kerkimise. Täpsemalt kirjeldati projektis, kuidas "nahkhiiri kaitsepoogitakse uudsete kimäärlike polüvalentsete ogavalkudega nende adaptiivse immuunsusmälu võimendamise eesmärgil kindlate kõrge riskiga viiruste vastu". Kuna asi puudutab riigikaitset, siis on arusaadav, et EHA pakkus projekti esmalt kaitseministeeriumile ja alles seejärel leppis NIH/NIAIDiga. 

2. SARS-CoV-2, mida siinkohal hakatakse nimetama SARSr-CoV-WIV on sünteetilise ogavalgu kimäär, mis on aretatud viisil, et see kinnituks inimeste ACE2 (Angiotensin-converting enzyme 2; Angiotensiini konverteeriv ensüüm 2) retseptoritele ja selle saaks sisestada rekombinantse nahkhiirte SARSr-CoV tugistruktuuri (backbone). See on suure tõenäosusega elusvaktsiin, mida ei ole veel aretatud programmi lõppversioonis ette nähtud hulga nõrgestatumasse olekusse. Vaktsiin/viirus lekkis ja levis väga kiiresti, kuna see oli tehtud koobastes elavate nahkhiirte tõhusama nakatamise eesmärgil aerosooliks. Samas see ei olnud veel nahkhiirte nakatamiseks valmis, mille tõttu paistab, et see viirus nahkhiiri ei nakata. Põhjus, miks kõnealune haigus on nii segadusse ajav, peitub selles, et see on vähem viirus ja rohkem aretatud ogavalgud, mis hääletavad ennast kaasa SARSr-CoV kvaasiliikide sülemiga (engineered spike proteins hitch-hiking a ride on a SARSr-CoV quasispecies swarm). Mida lähemal see on lõplikule nõrgendatud elusvaktsiinivormile, seda enam on tõenäoline, et see on nõrgenenud alates selle algsest vallapääsemisest 2019. aasta augustis.  

[…]

Kuna tänaseks on viiruse olemus teada, saab SARS-CoV-WIVi haigusest hõlpsasti jagu varase raviga, mis pärsib selle eluliselt tähtsat, ogavalke üle keha külvavat paljunemist (mis omakorda toob kaasa kahjuliku üliaktiivse immuunvastuse, kuna keha üritab saada lahti ACE2 retseptorite külge kinnitunud ogadest). Paljud varase ravi protokollidest, mida võimud eiravad, toimivad, kuna need pärsivad viiruse paljunemist või kohandavad imuunvastust ogavalkudele. Sellist lähenemist paistab toetavat ka EHA uuringute kontekst. Mõned raviprotokollidest piiravad aretatud ogavalkude tegevust. Näiteks ivermektiin (tuvastati ravimina 2020. aasta aprillis) toimib haiguse kõigis faasides, kuna see nii pärsib viiruse paljunemist kui reguleerib imuunvastust. Samamoodi on SARSr-CoV inhibiitorina tuvastatud klorokviinfosfaat (hüdroksüklorokviin; tuvastati ravimina 2020. aasta aprillis) ja interferoon (tuvastati ravimina 2020. aasta mais).

Kodeeritud geenide (gene-encoded), või "mRNA" vaktsiinid toimivad halvasti, kuna need on sünteetilised replikatsioonid niigi sünteetilisest SARSr-CoV-WIV ogavalkudest ja neis pole muid epitoope. mRNA annab rakkudele käsu toota SARS-CoV-WIV sünteetilistest ogavalkudest sünteetilisi koopiaid, paisata need otse vereringesse, kus nad levivad ja põhjustavad samasuguse ACE2 imuuntormi (immune storm), mida teeb [algne nahkhiirte] rekombinantne vaktsiin. Paljud arstid Ameeerika Ühendriikides on avastanud, et vaktsiinide kõrvalmõjude sümptomid peegeldavad haiguse enda sümptomeid, mis vastab mõlema [viiruse ja vaktsiini] sünteetilise ogavalgu olemusele ja käitumisele. Vaktsineeritutel pole ogavalkude vereringesse pääsemise eest mitte mingisugust kaitset, kuid nende nina kaitseb neid "loomuliku nakatumise" käigus rekombinantse ogavalgu kvaasiliikide eest (mida teatakse paremini aerosoliseeritud pookimise nime all). 

Enamgi veel, EHA ettepanek tunnistab, et "vaktsiinil on koroonaviiruse kvaasiliikide vastu puudulik epitoopide kate". Selle tõttu nad üritasid saada vaktsiine toimima "vaktsineerimisega sihitud imuunsuse võimendamise kaudu, kasutades selleks kimäärlikke polüvalentseid rekombinantseid ogavalke". Ühe epitoobiga ogavalgu vaktsiini kasutamise olemus teise ogavalgu kvaasiliikidega vaktsiini vastu võib seletada ebatavalist (ja ilmselt kahjulikku) antikehade vastust vaktsineeritute seas uutele COVID tüvedele. Põhimõtteliselt annab [EcoHealth projekti] kirjeldus signaali, et peale vaktsineerimist toimuvasse antikheadest tingitud viiruse võimendumise (Antibody Dependent Enhancement; ADE) riski tuleb suhtuda äärmise tõsidusega. Samuti tuleb arvestada reaalsusega, et ühe epitoobiga vaktsiinidel on väga väike mõju SARSr-CoV-WIV vastu, nagu on ka osutatud [EcoHealth] projektis. 

Võimalus, et SARSr-CoV-WIV hakkab muutuma tugevamaks (deattenuate), nõuab kohest tähelepanu. Elusvaktsiinide mõju tugevnemist on täheldatud ka varem. Kui sedasi on toimumas ka SARSr-CoV-WIViga, siis vaipvaktsineerimise kava tähendab hoopis selle viiruse kiirendatud korras võimendamist (accelerated gain-of-function). Kuna see on loodud inimesi nakatava SARS-CoV nahkhiirte viiruse vastu, siis inimeste vaktsineerimine selle vastu hoopis annab viirusele selle toime tagasi, tehes sellest hulga mõjusama inimesi nakatava vormi. SARS-CoV-WIV ogavalgu täiustamine eesmärgiga teha see vastupidavamaks monoklonaalsetele vaktsiinidele, on üks DEFUSE programmi eesmärke. Mehhanism, millega parandada SARSr-CoV-WIV ogavalke (mis on muu kui otsene aretustöö), on seada see vastakuti loomadega, kellel on ainult ogavalkude antikehad. Pärsitud viirus sellisel juhul kas sureb, või kohandab oma vormi ainult ogavalkude antikehade neutraliseerimiseks. EcoHealth projektis oli kavas see ülesanne täita esmalt humaniseeritud hiirtega ja seejärel "nahkhiirestatud" hiirtega ("batified" mice). Selle asemel pandi katse toime maailma rahvastiku peal.   

SARSr-CoV-WIV eesmärgiks ei ole nahkhiirte tapmine, vaid nende immuniseerimine. Selline haiguse olemus võib selgitada, miks haigus on suurema osa inimeste jaoks suhteliselt ohutu ja ohtlik kaasuvate haigustega inmeste ning vanade inimeste jaoks, kes üldiselt on vaktsiinide kõrvalnähtudele vastuvõtlikumad. Samamoodi saab nahkhiirte vaktsiini-eesmärgiga selle loojate poolt selgitada asümptomaatilist nakatumist (hea vaktsiin ei tekita sümptomeid).

Selliseid mõjusid võib oodata ebaküpselt vaktsiinilt, või vaktsiinilt, mis on pöördaretatud hulga tõvestamisvõimelisemast vormist selle pärsitud vormi. Ogavalgu mõju ACE2 retseptoritele kahju suureneb vastavalt vanusele ja kaasuvatele haigustele. SARSr-CoV-WIV mittepärsitud olemus osutab ka selle tulevasele nakkusohtlikusele, samas teades lõpuks kõnealuse viiruse loomust, on see oht neutraliseeritud, kuna rakendada saab usaldusväärseid ja tõhusaid raviviise. 

Tõlkis Karol Kallas