Eeskujulik: leedulaste vastuseis homopropagandale on süvenenud

Leedulaste ülekaalukas enamus ei poolda samasooliste abielu või tsiviilpartnerluse seadustamist, selle vastaliste osakaal on suurenenud, selgus teisipäeval avaldatud arvamusuuringu tulemustest.

Leedu notarite koja tellitud arvamusküsitluse kohaselt suhtub samasooliste partnerluse registreerimise võimalusse positiivselt või pigem positiivselt 7 protsenti leedulastest. Homosuhte registreerimise võimalust pidas rahuldavaks 4 protsenti küsitlusele vastanuist.

Samal ajal väljendas 79 protsenti küsitlusele vastanuist samasooliste registreeritud kooselu suhtes negatiivset hoiakut ning 10 protsenti ei oma enda sõnul kindlat seisukohta.

Võrreldes 2012. aasta oktoobri näitajatega on samasooliste kooselu registreerimise pooldajate osakaal langenud 3 protsendipunkti võrra (2012. aastal 10 protsenti) ning selle suhtes negatiivselt meelestatud leedukate osakaal suurenenud 5 protsendipunkti võrra (2012. aastal 74 protsenti), teatas Leedu notarite koda.

Loe lähemalt ajalehest Postimees.

AITA OBJEKTIIVI MISSIOONIL JÄTKUDA!

Tee oma annetus kohe täna! Oluline on iga annetus, sõltumata summast!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA