Allikas: eesti200.ee

Eesti 200 soovib võimule saades saata kõik ametnikud, kelle tööga saab hakkama masin, "looma kõrgemat lisandväärtust".

Ennast uuendus- ja eestimeelseks ning liberaalseks nimetava erakonna Eesti 200 valimisprogramm on pühendatud viiele valdkonnale, mida nad nimetavad "vaaladeks" ja üks neist on riigireform.

Riigireformi "vaala" lühiülevaatest leiab seisukoha: "Digitaliseerime meie riiki põhimõttel „kõike, mida suudab teha masin, peab tegema masin". Selle tulemusel vabanevad spetsialistid suuname kõrgema lisaväärtusega tegevustesse riigi- või erasektoris."

Ajal kui Eesti riigi nimetuse juurde kirjutati veel NSV, tähendas "suunamine tootvale tööle", et mõni kõrgemas- või mugavamas ametis olev isik oli hakkama saanud suuremat sorti eksimusega ja ta degradeeriti lihttööliseks.

Riigivalitsemise kavade pikemas selgituses lubatakse teha Eestist "esimene personaalne riik maailmas".

"Personaalses riigis on personaalsed vajaduspõhised teenused ja toetused ning riik suhtleb iga inimese ja ettevõtjaga personaalselt. Selleks viime läbi riigiteenuste ja riigivalitsemise reformi ja mastaapse digipöörde riigivalitsemises. Raha, mida hoiame kokku personaalse riigisüsteemi tulemusena, suuname valdkondadesse, mis toovad Eestile jõukuse ja heaolu – haridusse, julgeolekusse ja rohepöördesse," kuvatakse E200laste loodava riigi nägemust.

Suure tõenäosusega näeb Eesti 200 ühe nende kirjeldatud võimsama masinana Eesti riigi tellimusel loodavat Bürokratti.

Toimetas Karol Kallas