Sõjaajaloolane Jüri Kotšinev vaatleb Objektiivi saatesarjas “Eesti ida ja lääne vahel” Eesti ajalugu kahe suure tsivilisatsiooni hõõrdepunktis. Saatesarja kolmandas osas avab Jüri Kotšinev 13. sajandi saksa ristirüütlite ja Eesti maleva vahelise konflikti, seletades lähemalt, kuidas nägi välja tolleaegse rüütli ja Eesti sõduri varustus ning milline oli osapoolte võitlustaktika.  

Ilmestamaks ajaloolisi fakte, tutvustab Jüri Kotšinev seekord ka oma sõjaajaloolist miniatuurikogu, mille meisterdamist ta 10 aastat tagasi alustas. Miniatuuride aluseks on võetud uurimistöid ka välismaalt. Näiteks on Sakala omaaegsete vägede juhataja Lembitu miniatuuri valmimisel kasutatud Stanfordi ülikooli uurimusi ja materjale.

Head vaatamist, kuulamist ja kaasamõtlemist!