Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas. Kuvatõmmis ETV-st

Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase poolt asutuse siselisti saadetud kirjast nähtub, et ta ei kavatse aktsepteerida Harju Maakohtu poolt langetatud otsust, millega tunnistati vaktsiinisunnile mitteallunud kiirabitöötajate vallandamine õigusvastaseks, vaid vaidlustab selle teises kohtuastmes.

Harju Maakohus leidis reedel langetatud otsuses, et Tallinna Kiirabi poolt 14 töötaja vallandamine seoses Covid-19 vaktsiinidest keeldumisega oli õigusvastane ning mõistis välja töötajatele erinevas suuruses hüvitised, millest suurim küündis 16 000 euroni.

Kohus ütles selgelt, et tööandjal puudub õiguslik alus töötajatelt vaktsineerimist nõuda.

Objektiivile laekunud vihje kohaselt ei kavatse Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas, kelle otsusega 14 Covid-19 vaktsiinidest keeldunud kiirabitöötajate teenistusest vabastati, kohtuotsusega tuvastatud õigusrikkumise eest vastutust võtta, vaid vaidlustab otsuse järgmises kohtuastmes.

"Esmaspäeval toimunud koosolekul meid esindavate advokaatide ja Tallinna linna esindajatega leidsime, et esimese astme kohtu otsuses on mitmeid väärtõlgendusi, mis seetõttu viisid valede järeldusteni. Ühine otsus oli, et me peame esimese astme kohtu otsuse edasi kaebama ringkonnakohtusse," kirjutas Adlas Tallinna Kiirabi siselisti saadetud kirjas.

Milles Harju Maakohtu poolt langetatud otsuse puudused konkreetselt seisnevad, seda Adlas ei selgitanud. Küll aga väljendas ta oma kirjas ootust, "et kohtu otsus oleks mitte ainult õige vaid ka õiglane meie kõigi suhtes".

Tallinna Kiirabi esindab kohtuvaidluses Ellex Raidla Advokaadibüroo, mis on ka Vabariigi Valitsuse esindajaks paljudes koroonapiirangutega seonduvates vaidlustes. Tallinna linn, mille haldusala asutusena Tallinna Kiirabi tegutseb, on sõlminud Ellex Raidla Advokaadibürooga 24 kuu peale õigusabiteenuste raamlepingu maksumusega 400 000 eurot.

Toimetas Varro Vooglaid