Henn Põlluaas 4. juulil 2021 toimunud EKRE kongressil. Foto: EKRE

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsioon leiab, et varjatud sundvaktsineerimine kaitseväes on seadusevastane. EKRE kavatseb valitsuse koroonapiirangute õiguspärasust ja sundvaktsineerimisi kohtus vaidlustada. „See on võitlus kõige põhimõttelisemate isikuvabaduste säilimise pärast," kommenteeris Henn Põlluaas.

EKRE fraktsioon kohtus täna hommikul kaitseväe juhataja Martin Heremiga, et pärida aru sundvaktsineerimise kohta kaitseväes.

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnul väitis Herem, et mittevaktsineerituid inimesi kaitsevägi otseselt vallandada ei plaani.

„Samas möönis kaitseväe juhataja, et on ta hoiatanud mittevaktsineerijaid ametist vabastamisega ja nõuab neilt aru mittevaktsineerimise põhjuste kohta. Meie fraktsiooni hinnangul on mittevaktsineeritud kaitseväe teenistujate vallandamisega ähvardamise puhul tegu varjatud sundvaktsineerimise läbiviimisega, mis on seadusevastane," ütles Põlluaas.

„Kaitseväe juhataja peab jälgima otsuste kooskõla põhiseadusega, sest sundvaktsineerimise keeldu on kinnitanud ka õiguskantsler. Sellest keelust ei tohi erinevate põhjendustega kõrvale kalduda. Vaktsineerimisele sundimine on seda kummastavam, et Heremi väitel on COVID-i tõttu on seni haiglas viibinud üksnes paar kaitseväelast."

EKRE kavatseb valitsuse koroonapiirangute õiguspärasust ja sundvaktsineerimisi kohtus vaidlustada.

„See on võitlus kõige põhimõttelisemate isikuvabaduste säilimise pärast," ütles Põlluaas. „Me ei lepi valitsuse valitud strateegiaga rakendada Eestis sisulist sundvaktsineerimist kaitseväes, politseis ja koolides koos sellega kaasnevate karistusaktsioonidega, iseäranis olukorras, kus puudub konsensus vaktsiinide tõhususe ja ohutuse osas. Vaktsineerimine peab olema inimese enda vaba valik."

Reedel kohtub EKRE fraktsioon kaitseminister Kalle Laanetiga.

Toimetas Markus Järvi