Piusa kordon Võrumaal. Foto: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) seeniorid kutsuvad üles mitte ratifitseerima uut piirilepingut Eesti ja Venemaa vahel, sest tegemist on sisuliselt kinkelepinguga, millega loovutatakse naaberriigile Saaremaa suurune osa Eesti riigist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu seenioride koosolekust osavõtjad toetavad oma erakonna eitavat suhtumist Eesti-Vene uude piirilepingusse. Oleme kindlad, et samal arvamusel on ka Riigikogu teiste erakondade rõhuv enamus seenioridest. See on igati mõistetav, sest meie põlvkond on oma okupatsiooniaegse elu- ja võitluskogemusega teadlik, mis on kaalul. Kaalul on Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus! Kõne all on vormilt piiri-, sisult aga kinkeleping. On tegemist naaberriigile hinnanguliselt triljon euro väärtuses Saaremaa suuruse maaloovutusega.

Jutt on suuremast osast Petseri maakonnast ja Eesti Ingerimaa kolmest vallast.
Nõustugem tuntud õigusteadlase Toomas Varraku seisukohaga, mille kohaselt tuleb uue piirilepingu sõlmimist lugeda poliitiliselt lühinägelikuks, põhiseadusega vastuolus olevaks, riikliku järjepidevuse põhimõtet kahjustavaks, Eesti kodanike huvisid ignoreerivaks ja riiklikku eneseväärikust alandavaks.

Kutsugem oma erakonna parlamendisaadikuid järgima Eesti põhiseadust ja mitte toetama Eesti-Vene uue piirilepingu ratifitseerimist! Samasuguse pöördumise oma parlamendisaadikutele tegid IRL-i seeniorid selle aasta 7. novembril.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seenioride koosolekust osavõtjad

Tartus, 10.12.2015