Sajad Poola märulipolitseinikud kaitsevad LGBT paraadi kohalike eest. Lublin, 28.09.2019. Foto: Scanpix

Euroopa Liit ei toeta Poola linnade, kus on kehtestatud perekonna õiguste harta ja loodud nn LGBT-ideoloogia vabad piirkonnad, teatud europrojekte.

Euroopa Liit peatas Poola linnade, mis on otsustanud ennast vabastada LGBT ideoloogia kütkeist ja kehtestanud vastavad seadused, projektide rahastamise. Koos linnadega, kus omasooiharate ideoloogia levitamisele on pandud piir, peatati ka nende omavalitsuste rahastamine, mis on ratifitseerinud perekonna õiguste harta. Harta tagab perekondadele ja lastele turvalise hariduse ning kaitseb neid kohaliku omavalitsuse omavoli eest, vahendab Visegradi uudisteportaal Remix.

Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse komissar Helena Dalli sõnul piiratakse hulga Poola linnade ligipääsu Euroopa Liidu teatud rahastusprogrammidele, kuna need “diskrimineerivad teistsuguse seksuaalse eneseteadvusega inimesi.”

Dalli säutsus Twitteris, et “iga liikmesriik ja valitsus on kohustatud järgima Euroopa Liidu seaduseid ning väärtuseid. See on põhjus, miks kuue Poola omavalitsuse, kus on kehtestatud “LGBTI vabad alad” või “perekonna õigused”, mestimise (twinning) projektid tagasi lükati.”

Euroopa Komisjon on seni keeldunud täpsustamast, milliseid Poola linnu mainitud otsus puudutab.

Poola justiitsminister Zbigniev Ziobro nimetas sääraseid Poola vastaseid meetmeid “alusetuks ja seadusevastaseks.” Ziobro viitas Euroopa Liidu aluslepingule, kus on selgelt kirjas, et Euroopa Komisjon on kohustatud tunnustama iga üksiku riigi rahvuslikku identiteeti.

“Euroopa Komisjon peab austama kohalike omavalitsuste ja kodanike võrdsuse printsiipi. Kõigil kodanikel on õigus oma vabale arvamusele ja vaadetele, mida ei tohi mitte mingil kombel tsenseerida ühegi Euroopa Liidu ametniku ideoloogia ega maailmavaade,” jätkas justiitsminister. 

Mestimise programm

Euroopa Komisjon eraldas teisipäeval linnade mestimise programmile (Town Twinning), milles on 127 osalist, 2,32 miljonit eurot. Programmis osalev linn saab Euroopa Liidult kuni 25 000 eurot, mille eest rahastatakse erinevaid kohaliku elanikkonna Euroopa teemalistesse aruteludese kaasamise projekte.

Euroopa Komisjoni nägemuses edendab programm “kodanike kaasamist Euroopa Liidu poliitikate kujundamisse.”

Toimetas Karol Kallas