Ilmavõrgus leviv meem Elon Muski Twitteri ostu saatva progressiusklike hala teemal. Pilt: Twitter, @pmarca

Elon Musk hoiatas taas inimkonda rahvastiku vähenemise eest, hoiatades, et inimkond "kaob ära", kui inimesed läänes ei hakka peagi rohkem lapsi saama.

Musk tegi oma kommentaarid esinedes Roomas aset leidnud Atreyu messil. 

Tesla asutajast maailmakuulus leidur nentis, et kui sündimus ei stabiliseeru peagi regeneratiivsel tasemel, siis inimesed lihtsalt "kaovad ära".

Muskilt küsiti seejärel, millist rolli etendab massiline immigratsiooni riigi elanikkonna taseme üleval hoidmises. 

"Ükski riik ei saa sõltuda teistest riikidest sisserände mõttes ning pealegi, kui vaadata rahvaarvu kogu maailmas, see on peaaegu kõikjal langustrendis. Tundub, et niipea kui mingi rahvus industrialiseerub ja linnastub, leiab koheselt aset ka selle rahvaarvu vähenemise protsessi algus," nentis Musk. 

Muuhulgas julgustas Musk Euroopat lõpetama "virgunud" (woke) ideoloogia importimist Ameerikast, kuna see mitte ei lahenda rassisimi ja seksismi probleeme, vaid üksnes süvendab neid, rebestades kontrollimatult ühiskondlikku sidusust. 

Toimetas Adrian Bachmann