SAPTK Elukultuuri Instituut avas uuesti portaali abort.ee. Illustratsioon: SAPTK

SAPTK Elukultuuri Instituut avas taas portaali Abort.ee, mis annab põhjaliku ülevaate inimese sünnieelse arengu ning abordi füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse reaalsuse kohta. Lisaks on portaalis ümberlükatud üle kolmekümne enimlevinud aborti pooldava argumendi ning avaldatud ka valik tõsielulisi lugusid.

2007. aastal loodud portaal Abort.ee läbis 2023. aastal põhjaliku uuenduskuuri ning on nüüdsest uuesti avatud, et informeerida Eesti avalikkust inimese sünnieelsest arengust ning abordi tegelikkusest. Sellise teavitustöö järele on väga suur vajadus, mida näitab ainuüksi asjaolu, et Eestis tapetakse täna peaaegu iga viies laps enne sündi.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi värskelt avaldatud andmete kohaselt suri Eestis 2022. aastal valikabordi tagajärjel 3466 last. Alates 1956. aastast, kui abort Eesti territooriumil seadustati on siin sünnieelselt tapetud üle 1,5 miljoni inimese, mis on rohkem kui meie tänane rahvaarv.

Elukultuuri Instituudi juhi Maria Madise sõnul on tarvis teha tõsiseid pingutusi selle nimel, et ühiskond teadvustaks, millise tragöödiaga nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil abordi näol tegemist on.

"Õigus elule on esimene inimõigus ning selleta ei ole mõtet ühelgi teisel õigusel või hüvel, mida ühiskond soovib oma liikmetele tagada. Laste sünnieelne tapmine ei ole seega üks probleem paljudest, vaid kujutab endast kahtlemata kõige tõsisemat ebaõiglust meie ajal, mil kõige nõrgemate ja süütumate ühiskonnaliikmete inimõigused jalge alla trambitakse," räägib Madise.

"Seetõttu on eriti oluline, et inimesed, kes elupooldavat hoiakut toetavad, oleksid valmis oma veendumusi ka kaitsma. Abort.ee argumentide sektsioonis on põhjalike vastustega lükatud ümber kolmkümmend kolm enimlevinud aborti pooldavat argumenti, võimaldades igaühel neile toetudes sündimata laste eluõigust kaitsta," esitleb Elukultuuri Instituudi juht portaali, lisades, et seal on antud ka põhjalik ülevaade inimese sünnieelsest elust, abordi meetoditest, selle ajaloolisest ning juriidilisest taustast, mis aitab probleemi sügavuti mõista ning oma hoiakud vastavalt kujundada.

Madise toonitab, et elupooldav hoiak peab olema ühendatud kaastunde ning toetusega nende suhtes, kes abordi tagajärjel kannatavad.

"Abordi reaalsust mõistes on ka nendest tulenevaid kannatusi kergem mõista ning abivajajaid toetada. Sageli aitavad inimesed — nii naised kui mehed — kes on ise abordi valusa kogemuse osaliseks saanud, teistel sellest valust hoiduda. Abort.ee-s avaldatud tõsielulised lood on kogutud just eesmärgiga julgustada kõiki, kes ühel või teisel põhjusel valiku ees seisavad, valima elu," märgib Madise.

"Kokkuvõtlikult on Abort.ee kaudu tehtava teavitustöö sihiks pikemas plaanis elupooldavate hoiakute kujundamine, selleks, et aborti salliv mentaliteet võiks meie ühiskonnast jäädavalt kaduda. Samas võib selle teavitustöö kaudu loota ka palju käegakatsutavamale tulemusele, milleks on iga ema otsus lubada oma lapsel sündida. Kuivõrd inimelu väärtus on hindamatu, on iga üksiku abordi ärahoidmine suur võit," rõhutab Madise portaali eemärke loetledes.  

Portaali Abort.ee ülesehituse juures on eriliselt silmas peetud, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni leidmiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks õppevahendina koolides ja noorte gruppides.

Vaata lähemalt ja levita sõna! 

Toimetas Markus Järvi