EELK Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann. Foto: Meie Kirik

Seoses metropoliit Eugeni survestamisega sise- ja justiitsministeeriumi poolt poliitilise avalduse tegemiseks Ukraina sõja osas, küsib EELK Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann, kuidas see on kooskõlas õigusriigi põhimõtetega?

"Kas keegi selgitaks mulle, kuidas on kellegi survestamine selleks, et ta teeks mingi poliitilise avalduse (sisust sõltumata), kooskõlas õigusriigi põhimõtetega?" küsib Auksmann sotsiaalmeedias reaktsioonina sise- ja justiitsministeeriumist kõlanud ähvardustele Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevus Eestis lõpetada ja selle juht riigist välja saata.

"See, et Moskva patriarh on esinenud avaldustega, mis on vastuolus nii moraali kui kiriku õpetusega, ütleb üsna palju nii tema enda kui Venemaa, sealhulgas sealsete kiriku ja riigi vaheliste suhete kohta."

Auksmann küsib lõpetuseks, kas Eesti riigi juhid ja nendega antud küsimuses kaasa jooksvad inimesed tahavad Eestist teha samasugust riiki nagu Venemaa?

"Eesti on õigusriik – vähemalt peaks oma põhiseaduse järgi olema. See tähendab, et ka nende suhtes, kes on meile ebameeldivad või koguni (väidetavalt) vaenulikud, tuleb lähtuda õigusriigile kohastest põhimõtteist, mitte küüditajamentaliteedist ja NKVD-likust omakohtust," väljendas ta oma seisukohta ühes teises sotsiaalmeedia kommentaaris. Ühtlasi palus ta tuua konkreetseid näiteid õigusrikkumistest mõne MPEÕKi juhi poolt.

"Eks me kõik pea võtma teadmiseks, et usu- ja veendumusvabadust kaitsvad paragrahvid Eesti Vabariigi põhiseaduses on tegelikult "Kremli jutupunktid"," ironiseeris ta veel ühes kommentaaris artikli all, milles süüdistati EELK peapiiskoppi Urmas Viilmad Moskva suuvoodriks olemises.

Toimetas Martin Vaher