Illustratsioon: argus 456/Bigstockphoto.com

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul tiražeeris ERR Eestit apartheidiriigina kujutava Mikk Pärnitsa artikli osana regulaarsest koostööst ajalehega Sirp, kus artikkel algselt avaldati, ent artikli omapoolset reprodutseerimist "oleks ilmselt olnud vaja rohkem kaaluda".

"Uudisteportaali toimetus avaldas kõnealuse artikli, kuna ka varem on kultuurilehe Sirp artikleid regulaarselt avaldatud. Meil on olemas suuline kokkulepe, et ERR võtab regulaarselt SA Kultuurileht väljaannetest materjale ja selle kokkuleppe alusel toimub ka erinevate artiklite avaldamine. Antud juhul oleks ilmselt olnud vaja rohkem kaaluda, millist artiklit seekord Sirbist avaldamiseks valida. Vastulausetena avaldas uudisteportaal mitmeid kriitilisi arvamusi algse artikli kohta, näiteks 18.07 artikkel "Toomas Haug: Jõhkrusest Sirbis"," selgitas Roose.

ERR-i juhatuse esimees väljendas niisugust seisukohta vastuseks Varro Vooglaiu palvele vastata alljärgnevatele küsimustele:

"Esiteks, millistele põhjendustele tuginedes pidas ERR vajalikuks taasavaldada ehk reprodutseerida (15.07) ning seeläbi omalt poolt esile tõsta algselt (14.07) ajalehes Sirp avaldatud Mikk Pärnitsa artikli "Lühiülevaade Eestist kui apartheidiriigist"?

Teiseks, kui ERR-il on Sirbiga viimases avaldatud artiklite reprodutseerimiseks koostöökokkulepe, siis millisele kriteeriumile tuginedes arvas ERR vajalikuks just selle artikli omapoolse esiletõstmise, pidades silmas, et artikli põhisõnumiks on Eesti Vabariigi alusetu kujutamine apartheidiriigina?"

Paljudes inimestes tekitas ERR-i poolt Eestit alusetult apartheidiriigina kujutava artikli avaldamine nõutust, pidades silmas, et ERR-i seadusest tulenevaks kohustuseks on "väärtusta[da] Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osuta[da] asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist".

Vastust Vooglaiu teisele küsimusele selle kohta, millisele kriteeriumile tuginedes arvas ERR vajalikuks just Pärnitsa artikli omapoolse esiletõstmise, ERR-i juhatuse esimehe vastus ei sisaldanud.

Nii Mikk Pärnitsa artikli algselt avaldanud ajaleht Sirp kui ka selle reprodutseerinud ja omalt poolt seeläbi esile tõstnud ERR on maksumaksjate poolt rahastatud riiklikud väljaanded. Teadaolevalt ei ole ükski suurem Eestis tegutsev meedium varem avaldanud ega vastastikku reprodutseerinud artikleid, milles kujundataks Eestist kuvandit kui apartheidiriigist.

Repliik: "riikliku ümberlükkaja" ametipost?

Toomas Haug: Sirp kasutas mentaalset keemiarelva suure hulga laste vastu

Repliik: miks peab ERR vajalikuks Eestit alusetult apartheidiriigiks nimetava artikli reprodutseerimist?