Kaitsepolitsei maja. Fototöötlus: Objektiiv

Riigikogu õiguskomisjon tutvub täna kaitsepolitseiameti uue peadirektori kandidaadiga, kelleks on rahvusringhäälingu uudisteportaali andmetel praegune peadirektori asetäitja Martin Perling.

Kaitsepolitseiameti praeguse peadirektori Arnold Sinisalu teine ametiaeg lõppeb tuleval aastal.

Kapo peadirektori ametiaja pikkuse kohta sätestab julgeolekuasutuste seaduse erinorm, et julgeolekuasutuse juhti ei nimetata ametisse rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.

Järgmisel aastal lõpevad nii kaitsepolitseiameti, päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtide ametiajad ning siseminister peab leidma neisse ametitesse uued inimesed.

Nimetatud ametite juhid peaks ametisse määrama valitsus siseministri soovitusel.

Toimetas Markus Järvi