ETV+. Foto: ETV+

Rahvusringhääling küll tunnistab, et ETV+ on Briti valitsuse poolt propagandatööks palgatud firmadelt Zinc Network ja BBC Media Action teatud rahalisi toetusi saanud, kuid jätab vastamata küsimused, kas koostööd on tehtud ka sisuloome või ajakirjanike väljaõppe vallas. Samuti ei ole teada, kas ETV+ sai aru, et raha pärineb välisriigi valitsuselt. Vene Delfi pole võimaliku koostöö kohta endiselt ühtegi kommentaari jaganud.

Esmaspäeval ütles ERRi turundus- ja kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe, et Zinc Network on eraldanud sihtotstarbelise projektitoetuse ETV+ turundustegevusteks, mida on kasutatud mh eetrigraafika uuendamiseks ning 2018. aastal on BBC Media Action samuti telekanali turundust toetanud.

Objektiiv uuris ETV+-ilt lisaks, mida täpsemalt nimetatud turundustegevused endast kujutavad ja kui suurtest summadest käib jutt. Samuti uurisime, kas ETV+ oli teadlik, et saadud rahastus pärineb Briti valitsuselt, ning kas koostööd on toimunud ka sisu loomisel või ajakirjanike koolitustele ja praktikatele saatmisel. Nimelt viitavad säärastele plaanidele firmade poolt Briti valitsusele esitatud ja nüüd lekkinud salajased hankepakkumised, kus sugugi vaid turundustoetuste jagamisega ei piirduta.

Näiteks lubas Zinc viia rahvusringhäälingud kokku “suunamudijatega”, et toota erinevat sisu, milles nähti võimalust tuua LGBT-temaatikat nišist peavoolumeediasse. Selleks oli plaanis luua nö “sisulabor”, kuhu plaaniti kaasata ka nt vene keelt rääkivaid koomikuid, võttes eeskujuks BBC sarnase initsiatiivi. Samuti lubati luua nn “meediasektori toimetaja tööriistakast”, mis muudaks “sootundlikkuse” osaks ETV+-i toimetuspoliitikast, eeskujuks hanke partneri Reutersi kogemus.

Veel lubati viia ETV+ tippjuhte kokku BBC, Deutsche Welle jt välisväljaannete juhtidega, kes õpetaks neile, kuidas mitmekeelse publiku teenindamisele nüansseeritult läheneda.

Helemäe eile õhtul saadetud vastused märkimisväärset selgust ei too. Esiteks väitis ta, et telekanali ajakirjanduslikku sõltumatust pole mõjutatud. “Oluline on märkida, et toetuste puhul on tegemist avalike taotlusvoorudega ja projektide valik, mida esitada, on alati olnud ETV+ otsustada. Vastavalt ERR-i tegevuspõhimõtetele ei esitata projekte, mille puhul oleks toimetusvabadus piiratud. ETV+ ongi esitanud eelkõige turundusvaldkonnaga seotud projekte,” kirjutas Helemäe.

Vastusest ei selgu, kas “eelkõige” tähendab, et esitatud on ainult selliseid projekte või ka teistlaadi taotlusi. Toetussummad, mida ETV+-il oli võimalik taotleda, olid Helemäe sõnul suurusjärgus 20-30 tuhat eurot.

“Toetusega kaetud turundustegevused on hõlmanud turundusmaterjalide loomist ja telekanali reklaamikampaaniaid. ETV+ on saanud projektitoetust neilt kahelt organisatsioonilt, teistelt märgitud organisatsioonidelt mitte,” vastas Helemäe, viidates Objektiivi küsimusele, kas ETV+ on teinud koostööd ka organisatsioonidega nagu Baltic Centre for Media
Excellence (Balti Meedia Oivakeskus), Albany, Briti Nõukogu või Thomson Reutersi fond, mis hiljuti lekkinud sisedokumentides kajastuvad.

Teada on aga, et Zinc Network tegutseb Balti riikides venekeelsele elanikkonnale suunatud propagandatööd tehes osana nn konsortsiumist, kuhu kuuluvad ka oivakeskus, Briti Nõukogu ning Thomson Reutersi fond. Riias asuva oivakeskuse nõukogusse kuuluvad ka rahvusringhäälingu meediauuringute osakonna juhataja Andres Jõesaar ja ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus

Vene Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov pole Objektiivi pühapäeval saadetud sarnastele küsimustele seni vastanud. Ometi toodi BBC Media Actioni ja oivakeskuse hankepakkumises Vene Delfi ühe peamise “sihtmärgina” välja.